Přihlášení do RIS

431003 BEROUNKA 9


MO Chrást                                                                 10 km 50 ha

GPS Z: 49°54'6.137"N, 13°32'46.67"E, K: 49°50'6.542"N, 13°30'51.2"E

Přítok Vltavy. Od jezu Libštejnského mlýna pod obcí Robčice (ř. km 105,5) až k jezu elektrárny v Darové u Kostelce (ř. km 115,2). Lov z plavidel povolen. Podle rozhodnutí ZčKNV je lov ryb zakázán v prostoru ostrova elektrárny v Darové, ohraničeného pravým břehem řeky a odpadní strouhou, včetně zákazu vstupu do řečiště a odpadní strouhy vodního díla. Lov ryb se povoluje 100 m pod jezem na levé straně řeky pouze ze břehu, vstup do řečiště je zakázán až po úroveň vtoku odpadní strouhy do hlavního toku.

Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

Přítok Třemošenka do revíru nepatří, tvoří samostatný revír.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 1 067 2 531,2 2,37 21,34 50,62 0,12 0,29 0,83 1,97 41,04 97,35 65,22 80,66
2  Lín 16 17,3 1,08 0,32 0,35 0,00 0,00 0,01 0,01 0,62 0,67 0,98 0,55
3  Cejn 68 59,7 0,88 1,36 1,19 0,01 0,01 0,05 0,05 2,62 2,30 4,16 1,90
4  Tloušť 29 32,8 1,13 0,58 0,66 0,00 0,00 0,02 0,03 1,12 1,26 1,77 1,05
5  Okoun 36 8,7 0,24 0,72 0,17 0,00 0,00 0,03 0,01 1,38 0,33 2,20 0,28
6  Parma 3 9,0 3,00 0,06 0,18 0,00 0,00 0,00 0,01 0,12 0,35 0,18 0,29
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 63 157,7 2,50 1,26 3,15 0,01 0,02 0,05 0,12 2,42 6,07 3,85 5,03
10  Candát 4 10,6 2,65 0,08 0,21 0,00 0,00 0,00 0,01 0,15 0,41 0,24 0,34
11  Sumec 22 190,0 8,64 0,44 3,80 0,00 0,02 0,02 0,15 0,85 7,31 1,34 6,05
12  Úhoř 43 28,7 0,67 0,86 0,57 0,01 0,00 0,03 0,02 1,65 1,10 2,63 0,91
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 2 7,2 3,60 0,04 0,14 0,00 0,00 0,00 0,01 0,08 0,28 0,12 0,23
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 9 35,7 3,97 0,18 0,71 0,00 0,00 0,01 0,03 0,35 1,37 0,55 1,14
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 42 24,1 0,57 0,84 0,48 0,00 0,00 0,03 0,02 1,62 0,93 2,57 0,77
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 19 11,5 0,61 0,38 0,23 0,00 0,00 0,01 0,01 0,73 0,44 1,16 0,37
25  Ostatní 213 14,0 0,07 4,26 0,28 0,02 0,00 0,17 0,01 8,19 0,54 13,02 0,45
26  Celkem uloveno 1 636 3 138,0 1,92 32,72 62,76 0,19 0,37 1,28 2,45 62,92 120,69 100,00 100,00
  Počet docházek 8 593     171,86   1,00   6,70   330,50      
  Počet zápisů RS 26     0,52   0,00   0,02   1,00      
  Počet rybářů 1 282     25,64   0,15   1,00   49,31      

Úlovky 2017

431003 Berounka 9  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Chrást u Plzně
Druh ryby ks kg
1. Kapr 924 2 433,1
2. Lín 56 31,5
3. Cejn 11 11,7
4. Jelec t. 28 23,6
5. Okoun 3 0,9
6. Parma 26 48,5
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 134 313,6
10. Candát 3 8,4
11. Sumec 22 188,1
12. Úhoř 16 13,8
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 2 4,5
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 18 98,2
21. Tolstolobik 4 29,3
22. Karas 18 20,7
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 1 1,4
25. Ostatní 17 3,4
Celkem 1 283 3 230,7

Úlovky 2018

431003 Berounka 9
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Chrást u Plzně    
  Délka ( km ) 10,00 Plocha [ ha ] 50,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 1 328 3 601,7 68,7727 80,1446 0,3867 2,71
2. Lín 89 54,5 4,6090 1,2127 0,0059 0,61
3. Cejn 42 18,2 2,1750 0,4050 0,0020 0,43
4. Jelec t. 33 27,4 1,7090 0,6097 0,0029 0,83
5. Okoun 7 2,5 0,3625 0,0556 0,0003 0,36
6. Parma 10 18,8 0,5179 0,4183 0,0020 1,88
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 1 0,6 0,0518 0,0134 0,0001 0,60
9. Štika 176 380,6 9,1144 8,4691 0,0409 2,16
10. Candát 9 34,2 0,4661 0,7610 0,0037 3,80
11. Sumec 30 265,3 1,5536 5,9034 0,0285 8,84
12. Úhoř 24 13,2 1,2429 0,2937 0,0014 0,55
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 1 2,3 0,0518 0,0512 0,0002 2,30
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 7 35,7 0,3625 0,7944 0,0038 5,10
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 38 20,5 1,9679 0,4562 0,0022 0,54
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 2 1,3 0,1036 0,0289 0,0001 0,65
25. Ostatní 134 17,2 6,9394 0,3827 0,0018 0,13
Celkem 1 931 4 494,0     9 314  
ks / ha 38,62 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 89,88 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 103 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 1 260 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 411 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 9 314 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 7,39 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,53 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 3,57 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 186,28 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 206 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431003 Berounka 9
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Chrást u Plzně    
  Délka ( km ) 10,00 Plocha [ ha ] 50,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 921 2 324,9 54,3684 76,0641 0,2435 2,52
2. Lín 105 60,7 6,1983 1,9859 0,0064 0,58
3. Cejn 61 20,6 3,6009 0,6740 0,0022 0,34
4. Jelec t. 58 50,0 3,4238 1,6359 0,0052 0,86
5. Okoun 9 1,8 0,5313 0,0589 0,0002 0,20
6. Parma 4 5,9 0,2361 0,1930 0,0006 1,48
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 184 407,6 10,8619 13,3355 0,0427 2,22
10. Candát 10 25,7 0,5903 0,8408 0,0027 2,57
11. Sumec 8 62,8 0,4723 2,0546 0,0066 7,85
12. Úhoř 42 22,2 2,4793 0,7263 0,0023 0,53
13. Pstruh o. 1 0,4 0,0590 0,0131 0,0000 0,40
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 1 2,1 0,0590 0,0687 0,0002 2,10
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 4 12,9 0,2361 0,4221 0,0014 3,23
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 59 30,3 3,4829 0,9913 0,0032 0,51
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 2 2,1 0,1181 0,0687 0,0002 1,05
25. Ostatní 225 26,5 13,2822 0,8670 0,0028 0,12
Celkem 1 694 3 056,5     9 549  
ks / ha 33,88 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 61,13 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 103 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 1 326 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 402 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 9 549 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 7,20 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,28 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,31 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 190,98 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 136 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2020

  ks kg
kapr 960 2188,34
lín 80 68,28
cejn 106 62,15
tloust 54 47,81
okoun 58 7,57
parma 5 15,6
ostroretka 1 1
podoustev 2 2,2
štika 178 371,82
candát 14 23,02
sumec 29 234,42
úhoř 15 10,43
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 2 4,5
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 7 19,63
tolstolobik 1 1,5
karas 19 7,6
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 99 11,75
bílá ryba 0 0
Celkem 1630 3077,62

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       1366 2688,91     1366 2688,91  
lín       38 32,95     38 32,95  
cejn       143 110,17     143 110,17  
tloust       30 28,3     30 28,3  
okoun       8 4,1     8 4,1  
parma       1 1,8     1 1,8  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       148 348,39     148 348,39  
candát       18 58,36     18 58,36  
sumec       12 82,34     12 82,34  
úhoř       40 20,5     40 20,5  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       3 4,6     3 4,6  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       8 28,98     8 28,98  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       29 14,9     29 14,9  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       2 3,45     2 3,45  
ostatní       100 11     100 11  
bílá ryba       0 0     100 11  
Celkem 0 0 0 1946 3438,75 0 0 1946 3438,75