Přihlášení do RIS

431004 BEROUNKA 10


MO Chrást                                                              13 km 65 ha

GPS Z: 49°50'6.494"N, 13°30'51.277"E, K: 49°46'23.628"N, 13°26'34.817"E

Přítok Vltavy. Od jezu elektrárny v Darové u Kostelce (ř. km 115,2) až k jezu mlýna v Bukovci (ř. km 128,8) mimo přítok Klabavku, která tvoří samostatný revír. Na řece je lov z plavidel povolen.

K revíru patří nádrž:

        PR   01  V Pekylcích                              v k. ú.    Stupno                                             0,8 ha

        (GPS 49°49'11.117"N, 13°34'8.986"E)

Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 1 226 2 984,0 2,43 18,86 45,91 0,10 0,25 0,65 1,58 7,91 19,25 64,32 77,47
2  Lín 126 160,4 1,27 1,94 2,47 0,01 0,01 0,07 0,09 0,81 1,03 6,61 4,16
3  Cejn 49 71,6 1,46 0,75 1,10 0,00 0,01 0,03 0,04 0,32 0,46 2,57 1,86
4  Tloušť 43 37,3 0,87 0,66 0,57 0,00 0,00 0,02 0,02 0,28 0,24 2,26 0,97
5  Okoun 9 7,2 0,80 0,14 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,05 0,47 0,19
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 26 10,6 0,41 0,40 0,16 0,00 0,00 0,01 0,01 0,17 0,07 1,36 0,28
9  Štika 64 197,1 3,08 0,98 3,03 0,01 0,02 0,03 0,10 0,41 1,27 3,36 5,12
10  Candát 7 20,2 2,89 0,11 0,31 0,00 0,00 0,00 0,01 0,05 0,13 0,37 0,52
11  Sumec 21 160,3 7,63 0,32 2,47 0,00 0,01 0,01 0,09 0,14 1,03 1,10 4,16
12  Úhoř 46 25,5 0,55 0,71 0,39 0,00 0,00 0,02 0,01 0,30 0,16 2,41 0,66
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 3 9,4 3,13 0,05 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,06 0,16 0,24
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 16 72,7 4,54 0,25 1,12 0,00 0,01 0,01 0,04 0,10 0,47 0,84 1,89
21  Tolstolobik 1 20,0 20,00 0,02 0,31 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,13 0,05 0,52
22  Karas 35 22,7 0,65 0,54 0,35 0,00 0,00 0,02 0,01 0,23 0,15 1,84 0,59
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 22 27,0 1,23 0,34 0,42 0,00 0,00 0,01 0,01 0,14 0,17 1,15 0,70
25  Ostatní 212 26,1 0,12 3,26 0,40 0,02 0,00 0,11 0,01 1,37 0,17 11,12 0,68
26  Celkem uloveno 1 906 3 851,9 2,02 29,32 59,26 0,16 0,33 1,01 2,05 12,30 24,85 100,00 100,00
  Počet docházek 11 845     182,23   1,00   6,29   76,42      
  Počet zápisů RS 155     2,38   0,01   0,08   1,00      
  Počet rybářů 1 883     28,97   0,16   1,00   12,15      

Úlovky 2017

431004 Berounka 10  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Chrást u Plzně
Druh ryby ks kg
1. Kapr 860 2 689,6
2. Lín 32 30,3
3. Cejn 24 35,9
4. Jelec t. 39 37,1
5. Okoun 11 2,5
6. Parma 3 7,9
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 20 7,7
9. Štika 105 267,2
10. Candát 8 27,5
11. Sumec 20 191,6
12. Úhoř 29 19,1
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 1 4,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 13 44,0
21. Tolstolobik 6 37,4
22. Karas 30 11,1
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 7 3,9
25. Ostatní 94 14,9
Celkem 1 302 3 431,7

Úlovky 2018

431004 Berounka 10
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Chrást u Plzně    
  Délka ( km ) 13,00 Plocha [ ha ] 65,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 787 2 352,8 58,4695 78,0365 0,2578 2,99
2. Lín 76 41,7 5,6464 1,3831 0,0046 0,55
3. Cejn 21 22,1 1,5602 0,7330 0,0024 1,05
4. Jelec t. 15 16,7 1,1144 0,5539 0,0018 1,11
5. Okoun 8 3,6 0,5944 0,1194 0,0004 0,45
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 22 5,5 1,6345 0,1824 0,0006 0,25
9. Štika 124 320,9 9,2125 10,6434 0,0352 2,59
10. Candát 3 11,2 0,2229 0,3715 0,0012 3,73
11. Sumec 8 63,0 0,5944 2,0896 0,0069 7,88
12. Úhoř 44 27,2 3,2689 0,9022 0,0030 0,62
13. Pstruh o. 1 0,3 0,0743 0,0100 0,0000 0,30
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 4 9,2 0,2972 0,3051 0,0010 2,30
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 11 74,8 0,8172 2,4809 0,0082 6,80
21. Tolstolobik 5 32,2 0,3715 1,0680 0,0035 6,44
22. Karas 28 16,4 2,0802 0,5439 0,0018 0,59
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 1 0,9 0,0743 0,0299 0,0001 0,90
25. Ostatní 188 16,5 13,9673 0,5473 0,0018 0,09
Celkem 1 346 3 015,0     9 128  
ks / ha 20,71 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 46,38 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 107 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 1 577 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 370 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 9 128 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,79 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 0,85 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,91 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 140,43 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 310 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431004 Berounka 10
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Chrást u Plzně    
  Délka ( km ) 13,00 Plocha [ ha ] 65,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 781 2 095,7 40,5083 59,4306 0,1862 2,68
2. Lín 158 114,5 8,1950 3,2470 0,0102 0,72
3. Cejn 41 49,6 2,1266 1,4066 0,0044 1,21
4. Jelec t. 57 51,3 2,9564 1,4548 0,0046 0,90
5. Okoun 17 3,5 0,8817 0,0993 0,0003 0,21
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 29 9,2 1,5041 0,2609 0,0008 0,32
9. Štika 289 709,5 14,9896 20,1202 0,0630 2,46
10. Candát 1 4,0 0,0519 0,1134 0,0004 4,00
11. Sumec 27 294,4 1,4004 8,3487 0,0262 10,90
12. Úhoř 35 22,4 1,8154 0,6352 0,0020 0,64
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 1 0,5 0,0519 0,0142 0,0000 0,50
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 3 5,2 0,1556 0,1475 0,0005 1,73
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 14 77,2 0,7261 2,1893 0,0069 5,51
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 59 53,7 3,0602 1,5228 0,0048 0,91
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 5 5,6 0,2593 0,1588 0,0005 1,12
25. Ostatní 411 30,0 21,3174 0,8508 0,0027 0,07
Celkem 1 928 3 526,3     11 258  
ks / ha 29,66 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 54,25 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 111 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 1 767 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 494 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 11 258 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,37 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,09 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,00 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 173,20 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 257 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2020

  ks kg
kapr 1042 2393,35
lín 153 134,29
cejn 24 30,51
tloust 43 28,18
okoun 19 14,47
parma 0 0
ostroretka 2 0,8
podoustev 21 7,25
štika 269 633,02
candát 4 10,3
sumec 20 168,9
úhoř 22 18
pstruh obecný 1 4
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 2 5,7
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 1 3,5
tolstolobik 0 0
karas 83 44,65
mník 0 0
jelec jesen 4 2,6
ostatní 402 37,3
bílá ryba 0 0
Celkem 2112 3536,82

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       1127 2674,32     1127 2674,32  
lín       110 115,24     110 115,24  
cejn       19 29,27     19 29,27  
tloust       30 21,8     30 21,8  
okoun       14 5,68     14 5,68  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       13 3,4     13 3,4  
štika       148 410,28     148 410,28  
candát       7 21,6     7 21,6  
sumec       12 93,91     12 93,91  
úhoř       67 41,85     67 41,85  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       1 0,95     1 0,95  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       9 33,62     9 33,62  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       81 38,17     81 38,17  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       7 4,31     7 4,31  
ostatní       269 28,52     269 28,52  
bílá ryba       0 0     269 28,52  
Celkem 0 0 0 1914 3522,92 0 0 1914 3522,92