Přihlášení do RIS

433 011    CHODOVSKÝ POTOK 3


MO Božičany                                                         22 ha

Přítok Ohře. Revír tvoří nádrž:

        Tatrovice                                                 v k. ú.    Tatrovice                                     22,00 ha

        (GPS 50°16'37.479"N, 12°41'15.43"E)


Na nádrži Tatrovice je povolen lov z plavidel.

Lov na živou a mrtvou rybku nad 15 cm je povolen v době od 16. 4. do 31. 8.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 3 11,2 3,73 0,14 0,51 0,00 0,01 0,01 0,05 0,30 1,12 0,16 1,54
2  Lín 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3  Cejn 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4  Tloušť 25 6,4 0,26 1,14 0,29 0,01 0,00 0,11 0,03 2,50 0,64 1,36 0,88
5  Okoun 233 52,5 0,23 10,59 2,39 0,12 0,03 0,99 0,22 23,30 5,25 12,66 7,20
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 213 118,5 0,56 9,68 5,39 0,11 0,06 0,91 0,50 21,30 11,85 11,57 16,26
10  Candát 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13  Pstruh obecný 77 39,7 0,52 3,50 1,80 0,04 0,02 0,33 0,17 7,70 3,97 4,18 5,45
14  Pstruh duhový 1 242 485,2 0,39 56,45 22,05 0,66 0,26 5,29 2,06 124,20 48,52 67,46 66,58
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 32 10,8 0,34 1,45 0,49 0,02 0,01 0,14 0,05 3,20 1,08 1,74 1,48
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 16 4,5 0,28 0,73 0,20 0,01 0,00 0,07 0,02 1,60 0,45 0,87 0,62
26  Celkem uloveno 1 841 728,7 0,40 83,68 33,12 0,97 0,39 7,83 3,10 184,10 72,87 100,00 100,00
  Počet docházek 1 892     86,00   1,00   8,05   189,20      
  Počet zápisů RS 10     0,45   0,01   0,04   1,00      
  Počet rybářů 235     10,68   0,12   1,00   23,50      

Úlovky 2017

433011 Chodovský potok 3
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Božíčany  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 0 0,0
2. Lín 1 1,2
3. Cejn 2 1,5
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 2 1,5
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 50 7,5
Celkem 55 11,7

Úlovky 2018

433011 Chodovský potok 3
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Božíčany      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 22,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 850 280,4 48,3779 44,7780 0,1808 0,33
14. Pstruh d. 901 343,3 51,2806 54,8227 0,2213 0,38
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 6 2,5 0,3415 0,3992 0,0016 0,42
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 1 757 626,2     1 551  
ks / ha 79,86 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 28,46 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 17 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 142 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 107 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 551 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 10,92 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 12,37 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 4,41 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 70,50 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 8 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.Úlovky 2019

.

433011 Chodovský potok 3
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Božíčany      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 22,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 1 0,3 0,0722 0,0504 0,0002 0,30
6. Parma 2 2,9 0,1444 0,4875 0,0017 1,45
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 493 198,8 35,5957 33,4174 0,1161 0,40
14. Pstruh d. 870 386,1 62,8159 64,9017 0,2255 0,44
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 7 2,7 0,5054 0,4539 0,0016 0,39
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 12 4,1 0,8664 0,6892 0,0024 0,34
Celkem 1 385 594,9     1 712  
ks / ha 62,95 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 27,04 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 22 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 207 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 134 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 712 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 8,27 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 6,69 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,87 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 77,82 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 5 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách
  ks kg
kapr 2 2,9
lín 0 0
cejn 0 0
tloust 0 0
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 79 13,1
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 370 159,7
pstruh duhový 254 140,56
lipan 0 0
siven 1 0,25
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 0 0
bílá ryba 0 0
Celkem 706 316,51

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       6 20,48     6 20,48  
lín       0 0     0 0  
cejn       0 0     0 0  
tloust       0 0     0 0  
okoun       91 20,9     91 20,9  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       122 34,45     122 34,45  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       157 82,98     157 82,98  
pstruh duhový       221 150,27     221 150,27  
lipan       2 0,6     2 0,6  
siven       18 5,26     18 5,26  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       7 1,6     7 1,6  
bílá ryba       0 0     7 1,6  
Celkem 0 0 0 624 316,54 0 0 624 316,54