433 012    CHODSKÁ ÚHLAVA 1


MO Nýrsko                                                10 km 5,5 ha

GPS Z: 49°19'28.34"N, 13°9'15.153"E, K: 49°16'42.763"N, 13°5'2.974"E


Přítok Úhlavy. Od vtoku do Úhlavy (ř. km 83,9) až k pramenům.

K revíru patří:

        propadliny po těžbě zemin                v k. ú.    Nýrsko                                              5,5 ha

        (GPS 49°17'43.665"N, 13°7'57.114"E)

Horní tok Chodské Úhlavy od silničního mostu Uhliště, Svatá Kateřina – státní hranice (ř. km 9,6), přítoky Hadravský potok (ř. km 2,7), Jezvinský potok, Flecký potok (ř. km 8,3), Skelnohuťský potok (ř. km Úhlava 84,4) a Rančův potok jsou chovné – lov ryb zakázán.


Úlovky 2017

433012 Chodská Úhlava 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Nýrsko  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 297 565,6
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 8 4,0
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 0 0,0
10. Candát 4 4,4
11. Sumec 6 66,1
12. Úhoř 1 1,0
13. Pstruh o. 3 1,2
14. Pstruh d. 15 11,1
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 12 35,3
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 0 0,0
Celkem 346 688,7

Úlovky 2018

433012 Chodská Úhlava 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Nýrsko      
  Délka ( km ) 10,00 Plocha [ ha ] 5,50   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 547 928,8 56,2179 91,9240 0,6016 1,70
2. Lín 2 0,9 0,2055 0,0891 0,0006 0,45
3. Cejn 385 50,0 39,5683 4,9485 0,0324 0,13
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
10. Candát 1 0,9 0,1028 0,0891 0,0006 0,90
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 1 0,8 0,1028 0,0792 0,0005 0,80
13. Pstruh o. 1 0,4 0,1028 0,0396 0,0003 0,40
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 1 0,4 0,1028 0,0396 0,0003 0,40
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 13 26,7 1,3361 2,6425 0,0173 2,05
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 22 1,5 2,2610 0,1485 0,0010 0,07
Celkem 973 1 010,4     1 544  
ks / ha 176,91 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 183,71 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 9 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 73 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 40 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 544 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 21,15 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 13,33 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 13,84 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 280,73 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 26 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.Úlovky 2019

.

433012 Chodská Úhlava 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Nýrsko      
  Délka ( km ) 10,00 Plocha [ ha ] 5,50   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 378 594,1 75,4491 78,2947 0,4318 1,57
2. Lín 55 27,5 10,9780 3,6241 0,0200 0,50
3. Cejn 48 89,1 9,5808 11,7422 0,0648 1,86
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 2 3,0 0,3992 0,3954 0,0022 1,50
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 5 25,4 0,9980 3,3474 0,0185 5,08
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 2 0,7 0,3992 0,0923 0,0005 0,35
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 11 19,0 2,1956 2,5040 0,0138 1,73
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 501 758,8     1 376  
ks / ha 91,09 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 137,96 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 16 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 80 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 41 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 376 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 17,20 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 6,26 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 9,49 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 250,18 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 21 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 330 527,36
lín 3 0,93
cejn 332 66,15
tloust 0 0
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 0 0
candát 1 0,83
sumec 1 13
úhoř 0 0
pstruh obecný 12 4,5
pstruh duhový 1 0,55
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 9 29,58
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 2 0,3
bílá ryba 0 0
Celkem 691 643,2

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       251 403,91     251 403,91  
lín       0 0     0 0  
cejn       242 48,4     242 48,4  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       0 0     0 0  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       1 0,36     1 0,36  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       1 0,6     1 0,6  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       10 21     10 21  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       0 0     0 0  
bílá ryba       0 0     0 0  
Celkem 0 0 0 505 474,27 0 0 505 474,27  

.