Přihlášení do RIS

433 012    CHODSKÁ ÚHLAVA 1


MO Nýrsko                                                10 km 5,5 ha

GPS Z: 49°19'28.34"N, 13°9'15.153"E, K: 49°16'42.763"N, 13°5'2.974"E


Přítok Úhlavy. Od vtoku do Úhlavy (ř. km 83,9) až k pramenům.

K revíru patří:

        propadliny po těžbě zemin                v k. ú.    Nýrsko                                              5,5 ha

        (GPS 49°17'43.665"N, 13°7'57.114"E)

Horní tok Chodské Úhlavy od silničního mostu Uhliště, Svatá Kateřina – státní hranice (ř. km 9,6), přítoky Hadravský potok (ř. km 2,7), Jezvinský potok, Flecký potok (ř. km 8,3), Skelnohuťský potok (ř. km Úhlava 84,4) a Rančův potok jsou chovné – lov ryb zakázán.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 256 502,5 1,96 46,55 91,36 0,30 0,58 3,24 6,36 18,29 35,89 40,25 87,05
2  Lín 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3  Cejn 370 55,5 0,15 67,27 10,09 0,43 0,06 4,68 0,70 26,43 3,96 58,18 9,61
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5  Okoun 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10  Candát 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11  Sumec 1 6,8 6,80 0,18 1,24 0,00 0,01 0,01 0,09 0,07 0,49 0,16 1,18
12  Úhoř 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  Pstruh duhový 1 0,3 0,30 0,18 0,05 0,00 0,00 0,01 0,00 0,07 0,02 0,16 0,05
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 8 12,1 1,51 1,45 2,20 0,01 0,01 0,10 0,15 0,57 0,86 1,26 2,10
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26  Celkem uloveno 636 577,3 0,91 115,64 104,96 0,73 0,67 8,05 7,31 45,43 41,24 100,00 100,01
  Počet docházek 867     157,64   1,00   10,97   61,93      
  Počet zápisů RS 14     2,55   0,02   0,18   1,00      
  Počet rybářů 79     14,36   0,09   1,00   5,64      

Úlovky 2017

433012 Chodská Úhlava 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Nýrsko  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 297 565,6
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 8 4,0
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 0 0,0
10. Candát 4 4,4
11. Sumec 6 66,1
12. Úhoř 1 1,0
13. Pstruh o. 3 1,2
14. Pstruh d. 15 11,1
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 12 35,3
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 0 0,0
Celkem 346 688,7

Úlovky 2018

433012 Chodská Úhlava 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Nýrsko      
  Délka ( km ) 10,00 Plocha [ ha ] 5,50   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 547 928,8 56,2179 91,9240 0,6016 1,70
2. Lín 2 0,9 0,2055 0,0891 0,0006 0,45
3. Cejn 385 50,0 39,5683 4,9485 0,0324 0,13
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
10. Candát 1 0,9 0,1028 0,0891 0,0006 0,90
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 1 0,8 0,1028 0,0792 0,0005 0,80
13. Pstruh o. 1 0,4 0,1028 0,0396 0,0003 0,40
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 1 0,4 0,1028 0,0396 0,0003 0,40
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 13 26,7 1,3361 2,6425 0,0173 2,05
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 22 1,5 2,2610 0,1485 0,0010 0,07
Celkem 973 1 010,4     1 544  
ks / ha 176,91 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 183,71 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 9 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 73 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 40 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 544 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 21,15 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 13,33 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 13,84 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 280,73 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 26 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.Úlovky 2019

.

433012 Chodská Úhlava 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Nýrsko      
  Délka ( km ) 10,00 Plocha [ ha ] 5,50   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 378 594,1 75,4491 78,2947 0,4318 1,57
2. Lín 55 27,5 10,9780 3,6241 0,0200 0,50
3. Cejn 48 89,1 9,5808 11,7422 0,0648 1,86
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 2 3,0 0,3992 0,3954 0,0022 1,50
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 5 25,4 0,9980 3,3474 0,0185 5,08
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 2 0,7 0,3992 0,0923 0,0005 0,35
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 11 19,0 2,1956 2,5040 0,0138 1,73
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 501 758,8     1 376  
ks / ha 91,09 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 137,96 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 16 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 80 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 41 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 376 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 17,20 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 6,26 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 9,49 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 250,18 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 21 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 330 527,36
lín 3 0,93
cejn 332 66,15
tloust 0 0
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 0 0
candát 1 0,83
sumec 1 13
úhoř 0 0
pstruh obecný 12 4,5
pstruh duhový 1 0,55
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 9 29,58
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 2 0,3
bílá ryba 0 0
Celkem 691 643,2

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       251 403,91     251 403,91  
lín       0 0     0 0  
cejn       242 48,4     242 48,4  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       0 0     0 0  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       1 0,36     1 0,36  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       1 0,6     1 0,6  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       10 21     10 21  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       0 0     0 0  
bílá ryba       0 0     0 0  
Celkem 0 0 0 505 474,27 0 0 505 474,27