Přihlášení do RIS

433 027    MŽE 6


MO Planá u Mariánských Lázní                                         16 km 16 ha

GPS Z: 49°46'40.278"N, 12°52'24.24"E, K: 49°48'43.04"N, 12°45'51.049"E


Přítok Berounky. Od jezu Šturanického mlýna v k. ú. Ošelín (ř. km 63,6) až k jezu u osady Ústí u obce Kočov (ř. km 78,9). Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2  Lín 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3  Cejn 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4  Tloušť 84 23,9 0,28 5,25 1,49 0,17 0,05 0,76 0,22 84,00 23,90 22,40 17,83
5  Okoun 2 0,9 0,45 0,13 0,06 0,00 0,00 0,02 0,01 2,00 0,90 0,53 0,67
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 9 12,2 1,36 0,56 0,76 0,02 0,02 0,08 0,11 9,00 12,20 2,40 9,10
10  Candát 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13  Pstruh obecný 127 41,8 0,33 7,94 2,61 0,25 0,08 1,14 0,38 127,00 41,80 33,87 31,19
14  Pstruh duhový 132 50,8 0,38 8,25 3,18 0,26 0,10 1,19 0,46 132,00 50,80 35,20 37,91
15  Lipan 7 2,2 0,31 0,44 0,14 0,01 0,00 0,06 0,02 7,00 2,20 1,87 1,64
16  Siven 1 0,3 0,30 0,06 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 1,00 0,30 0,27 0,22
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 1 0,3 0,30 0,06 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 1,00 0,30 0,27 0,22
25  Ostatní 12 1,8 0,15 0,75 0,11 0,02 0,00 0,11 0,02 12,00 1,80 3,20 1,34
26  Celkem uloveno 375 134,0 0,36 23,44 8,38 0,74 0,26 3,38 1,21 375,00 134,00 100,00 99,99
  Počet docházek 507     31,69   1,00   4,57   507,00      
  Počet zápisů RS 1     0,06   0,00   0,01   1,00      
  Počet rybářů 111     6,94   0,22   1,00   111,00      

Úlovky 2017

433027 Mže 6
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Planá u Mariánských Lázní
Druh ryby ks kg
1. Kapr 0 0,0
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 33 6,5
5. Okoun 11 1,2
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 4 2,9
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 70 21,1
14. Pstruh d. 86 33,3
15. Lipan 2 1,0
16. Siven 17 5,8
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 13 1,8
Celkem 236 73,6

Úlovky 2018

433027 Mže 6
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Planá u Mariánských Lázní    
  Délka ( km ) 16,00 Plocha [ ha ] 16,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 86 21,1 33,0769 29,9716 0,0472 0,25
5. Okoun 16 3,9 6,1538 5,5398 0,0087 0,24
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 1 0,9 0,3846 1,2784 0,0020 0,90
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 110 30,7 42,3077 43,6080 0,0687 0,28
14. Pstruh d. 14 4,6 5,3846 6,5341 0,0103 0,33
15. Lipan 4 1,2 1,5385 1,7045 0,0027 0,30
16. Siven 3 0,9 1,1538 1,2784 0,0020 0,30
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 9 3,8 3,4615 5,3977 0,0085 0,42
25. Ostatní 17 3,3 6,5385 4,6875 0,0074 0,19
Celkem 260 70,4     447  
ks / ha 16,25 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 4,40 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 31 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 104 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 44 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 447 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,30 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,50 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,68 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 27,94 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

433027 Mže 6
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Planá u Mariánských Lázní    
  Délka ( km ) 16,00 Plocha [ ha ] 16,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 15 4,0 4,5045 4,2781 0,0076 0,27
5. Okoun 7 1,7 2,1021 1,8182 0,0032 0,24
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 6 9,7 1,8018 10,3743 0,0184 1,62
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 290 70,8 87,0871 75,7219 0,1346 0,24
14. Pstruh d. 4 1,9 1,2012 2,0321 0,0036 0,48
15. Lipan 4 1,4 1,2012 1,4973 0,0027 0,35
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 3 3,3 0,9009 3,5294 0,0063 1,10
25. Ostatní 4 0,7 1,2012 0,7487 0,0013 0,18
Celkem 333 93,5     526  
ks / ha 20,81 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 5,84 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 29 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 106 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 50 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 526 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,96 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,14 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,88 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 32,88 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách
  ks kg
kapr 0 0
lín 0 0
cejn 1 0,6
tloust 39 18,13
okoun 1 0,22
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 7 7,5
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 2 0,65
pstruh obecný 294 82,44
pstruh duhový 2 0,51
lipan 13 3,8
siven 1 65
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 27 1,45
bílá ryba 0 0
Celkem 387 180,3

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       0 0     0 0  
lín       0 0     0 0  
cejn       0 0     0 0  
tloust       43 13,3     43 13,3  
okoun       1 0,2     1 0,2  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       4 4,12     4 4,12  
candát       0 0     0 0  
sumec       1 13     1 13  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       74 21,79     74 21,79  
pstruh duhový       206 100,79     206 100,79  
lipan       12 3,68     12 3,68  
siven       2 0,55     2 0,55  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       1 0,3     1 0,3  
ostatní       11 1,85     11 1,85  
bílá ryba       0 0     11 1,85  
Celkem 0 0 0 355 159,58 0 0 355 159,58