433 027    MŽE 6


MO Planá u Mariánských Lázní                                         16 km 16 ha

GPS Z: 49°46'40.278"N, 12°52'24.24"E, K: 49°48'43.04"N, 12°45'51.049"E


Přítok Berounky. Od jezu Šturanického mlýna v k. ú. Ošelín (ř. km 63,6) až k jezu u osady Ústí u obce Kočov (ř. km 78,9). Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.


Úlovky 2017

433027 Mže 6
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Planá u Mariánských Lázní
Druh ryby ks kg
1. Kapr 0 0,0
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 33 6,5
5. Okoun 11 1,2
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 4 2,9
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 70 21,1
14. Pstruh d. 86 33,3
15. Lipan 2 1,0
16. Siven 17 5,8
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 13 1,8
Celkem 236 73,6

Úlovky 2018

433027 Mže 6
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Planá u Mariánských Lázní    
  Délka ( km ) 16,00 Plocha [ ha ] 16,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 86 21,1 33,0769 29,9716 0,0472 0,25
5. Okoun 16 3,9 6,1538 5,5398 0,0087 0,24
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 1 0,9 0,3846 1,2784 0,0020 0,90
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 110 30,7 42,3077 43,6080 0,0687 0,28
14. Pstruh d. 14 4,6 5,3846 6,5341 0,0103 0,33
15. Lipan 4 1,2 1,5385 1,7045 0,0027 0,30
16. Siven 3 0,9 1,1538 1,2784 0,0020 0,30
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 9 3,8 3,4615 5,3977 0,0085 0,42
25. Ostatní 17 3,3 6,5385 4,6875 0,0074 0,19
Celkem 260 70,4     447  
ks / ha 16,25 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 4,40 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 31 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 104 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 44 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 447 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,30 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,50 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,68 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 27,94 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

433027 Mže 6
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Planá u Mariánských Lázní    
  Délka ( km ) 16,00 Plocha [ ha ] 16,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 15 4,0 4,5045 4,2781 0,0076 0,27
5. Okoun 7 1,7 2,1021 1,8182 0,0032 0,24
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 6 9,7 1,8018 10,3743 0,0184 1,62
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 290 70,8 87,0871 75,7219 0,1346 0,24
14. Pstruh d. 4 1,9 1,2012 2,0321 0,0036 0,48
15. Lipan 4 1,4 1,2012 1,4973 0,0027 0,35
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 3 3,3 0,9009 3,5294 0,0063 1,10
25. Ostatní 4 0,7 1,2012 0,7487 0,0013 0,18
Celkem 333 93,5     526  
ks / ha 20,81 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 5,84 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 29 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 106 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 50 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 526 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,96 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,14 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,88 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 32,88 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách
  ks kg
kapr 0 0
lín 0 0
cejn 1 0,6
tloust 39 18,13
okoun 1 0,22
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 7 7,5
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 2 0,65
pstruh obecný 294 82,44
pstruh duhový 2 0,51
lipan 13 3,8
siven 1 65
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 27 1,45
bílá ryba 0 0
Celkem 387 180,3

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       0 0     0 0  
lín       0 0     0 0  
cejn       0 0     0 0  
tloust       43 13,3     43 13,3  
okoun       1 0,2     1 0,2  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       4 4,12     4 4,12  
candát       0 0     0 0  
sumec       1 13     1 13  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       74 21,79     74 21,79  
pstruh duhový       206 100,79     206 100,79  
lipan       12 3,68     12 3,68  
siven       2 0,55     2 0,55  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       1 0,3     1 0,3  
ostatní       11 1,85     11 1,85  
bílá ryba       0 0     11 1,85  
Celkem 0 0 0 355 159,58 0 0 355 159,58