Přihlášení do RIS

433 028    MŽE 8


MO Tachov                                                                               17 km 6 ha

GPS Z: 49°47'35.377"N, 12°39'21.322"E, K: 49°49'35.394"N, 12°31'19.052"E


Přítok Berounky. Od mostu čistírny odpadních vod v Tachově (ř. km 90,9) až k pramenům, se všemi přítoky. Součástí revíru není vodárenská nádrž Lučina (ř. km 96,1–98,5) a přítoky, až po hranici prvního ochranného pásma. Chráněná rybí oblast je od soutoku tří vodotečí z rybníka Olšový v k. ú. Branka (ř. km 101,6 – 102,3) až k pramenům, a dále na Lužním potoce (GPS Z: 49°47'57.152"N, 12°34'16.254"E, K: 49°46'12.45"N, 12°32'37.887"E) od mostu silnice Milíře–Lesná (ř. km 7,0). Součástí revíru je i Brtný potok (GPS Z: 49°47'3.671"N, 12°39'52.537"E, K: 49°44'59.746"N, 12°37'26.552"E) od konce vzdutí rybníka Jirský (Štrandbád – ř. km 2,0) až k pramenům. Chráněná rybí oblast je od mostu silnice Maršovy Chody k rybníku Pořejov (ř. km 9,0) až k pramenům a od jezu bývalé elektrárny v Tachově (GPS 49°47'41.464"N, 12°38'21.496"E) až k mostu u sádek Klatovského rybářství (cca 600 m; GPS 49°47'41.67"N, 12°37'47.968"E). Součástí revíru jsou i náhony v Tachově u sádek, u Lávičkova mlýna a v osadě Světce (náhon na MVE). Všechny ostatní přítoky řeky a nádrž Lučina jsou chráněnou rybí oblastí, a to od hranice I. ochranného pásma či od soutoku až k pramenům – lov ryb zakázán. Lov na mrtvou rybku povolen.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2  Lín 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3  Cejn 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5  Okoun 1 0,2 0,20 0,17 0,03 0,00 0,00 0,01 0,00 1,00 0,20 0,13 0,07
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 9 3,4 0,38 1,50 0,57 0,01 0,00 0,07 0,03 9,00 3,40 1,16 1,14
10  Candát 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 12 5,7 0,48 2,00 0,95 0,02 0,01 0,10 0,05 12,00 5,70 1,54 1,90
13  Pstruh obecný 349 120,1 0,34 58,17 20,02 0,47 0,16 2,86 0,98 349,00 120,10 44,86 40,12
14  Pstruh duhový 396 166,0 0,42 66,00 27,67 0,54 0,22 3,25 1,36 396,00 166,00 50,90 55,45
15  Lipan 1 0,3 0,30 0,17 0,05 0,00 0,00 0,01 0,00 1,00 0,30 0,13 0,10
16  Siven 10 3,7 0,37 1,67 0,62 0,01 0,01 0,08 0,03 10,00 3,70 1,29 1,24
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26  Celkem uloveno 778 299,4 0,38 129,67 49,90 1,05 0,41 6,38 2,45 778,00 299,40 100,00 100,02
  Počet docházek 738     123,00   1,00   6,05   738,00      
  Počet zápisů RS 1     0,17   0,00   0,01   1,00      
  Počet rybářů 122     20,33   0,17   1,00   122,00      

Úlovky 2017

433028 Mže 8
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Tachov  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 0 0,0
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 3 1,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 1 2,0
10. Candát 1 2,7
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 53 15,6
14. Pstruh d. 348 127,4
15. Lipan 1 0,5
16. Siven 271 80,7
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 0 0,0
Celkem 678 229,9

Úlovky 2018

433028 Mže 8
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Tachov      
  Délka ( km ) 17,00 Plocha [ ha ] 6,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 2 0,1 0,3891 0,0699 0,0002 0,05
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 348 93,6 67,7043 65,4088 0,1773 0,27
14. Pstruh d. 120 36,3 23,3463 25,3669 0,0688 0,30
15. Lipan 1 0,6 0,1946 0,4193 0,0011 0,60
16. Siven 43 12,5 8,3658 8,7352 0,0237 0,29
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 514 143,1     528  
ks / ha 85,67 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 23,85 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 23 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 104 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 60 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 528 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,08 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 4,94 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,38 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 88,00 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 2 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

433028 Mže 8
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Tachov      
  Délka ( km ) 17,00 Plocha [ ha ] 6,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 3 0,8 0,3067 0,2705 0,0011 0,27
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 2 0,7 0,2045 0,2366 0,0009 0,35
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 553 142,6 56,5440 48,2082 0,1914 0,26
14. Pstruh d. 111 69,6 11,3497 23,5294 0,0934 0,63
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 309 82,1 31,5951 27,7552 0,1102 0,27
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 978 295,8     745  
ks / ha 163,00 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 49,30 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 24 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 110 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 63 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 745 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,77 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 8,89 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,69 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 124,17 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 0 0
lín 0 0
cejn 0 0
tloust 0 0
okoun 7 1,4
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 0 0
candát 13 14,15
sumec 1 2,8
úhoř 5 3,45
pstruh obecný 562 149,91
pstruh duhový 219 77,09
lipan 0 0
siven 108 34,96
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 0 0
bílá ryba 0 0
Celkem 915 283,76
Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       20 34,15     20 34,15  
lín       0 0     0 0  
cejn       2 1     2 1  
tloust       0 0     0 0  
okoun       1 0,25     1 0,25  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       0 0     0 0  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       481 137,59     481 137,59  
pstruh duhový       35 12,12     35 12,12  
lipan       0 0     0 0  
siven       181 50,62     181 50,62  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       1 4,5     1 4,5  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       0 0     0 0  
bílá ryba       0 0     0 0  
Celkem 0 0 0 721 240,23 0 0 721 240,23