433 028    MŽE 8


MO Tachov                                                                               17 km 6 ha

GPS Z: 49°47'35.377"N, 12°39'21.322"E, K: 49°49'35.394"N, 12°31'19.052"E


Přítok Berounky. Od mostu čistírny odpadních vod v Tachově (ř. km 90,9) až k pramenům, se všemi přítoky. Součástí revíru není vodárenská nádrž Lučina (ř. km 96,1–98,5) a přítoky, až po hranici prvního ochranného pásma. Chráněná rybí oblast je od soutoku tří vodotečí z rybníka Olšový v k. ú. Branka (ř. km 101,6 – 102,3) až k pramenům, a dále na Lužním potoce (GPS Z: 49°47'57.152"N, 12°34'16.254"E, K: 49°46'12.45"N, 12°32'37.887"E) od mostu silnice Milíře–Lesná (ř. km 7,0). Součástí revíru je i Brtný potok (GPS Z: 49°47'3.671"N, 12°39'52.537"E, K: 49°44'59.746"N, 12°37'26.552"E) od konce vzdutí rybníka Jirský (Štrandbád – ř. km 2,0) až k pramenům. Chráněná rybí oblast je od mostu silnice Maršovy Chody k rybníku Pořejov (ř. km 9,0) až k pramenům a od jezu bývalé elektrárny v Tachově (GPS 49°47'41.464"N, 12°38'21.496"E) až k mostu u sádek Klatovského rybářství (cca 600 m; GPS 49°47'41.67"N, 12°37'47.968"E). Součástí revíru jsou i náhony v Tachově u sádek, u Lávičkova mlýna a v osadě Světce (náhon na MVE). Všechny ostatní přítoky řeky a nádrž Lučina jsou chráněnou rybí oblastí, a to od hranice I. ochranného pásma či od soutoku až k pramenům – lov ryb zakázán. Lov na mrtvou rybku povolen.


Úlovky 2017

433028 Mže 8
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Tachov  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 0 0,0
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 3 1,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 1 2,0
10. Candát 1 2,7
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 53 15,6
14. Pstruh d. 348 127,4
15. Lipan 1 0,5
16. Siven 271 80,7
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 0 0,0
Celkem 678 229,9

Úlovky 2018

433028 Mže 8
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Tachov      
  Délka ( km ) 17,00 Plocha [ ha ] 6,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 2 0,1 0,3891 0,0699 0,0002 0,05
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 348 93,6 67,7043 65,4088 0,1773 0,27
14. Pstruh d. 120 36,3 23,3463 25,3669 0,0688 0,30
15. Lipan 1 0,6 0,1946 0,4193 0,0011 0,60
16. Siven 43 12,5 8,3658 8,7352 0,0237 0,29
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 514 143,1     528  
ks / ha 85,67 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 23,85 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 23 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 104 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 60 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 528 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,08 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 4,94 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,38 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 88,00 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 2 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

433028 Mže 8
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Tachov      
  Délka ( km ) 17,00 Plocha [ ha ] 6,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 3 0,8 0,3067 0,2705 0,0011 0,27
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 2 0,7 0,2045 0,2366 0,0009 0,35
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 553 142,6 56,5440 48,2082 0,1914 0,26
14. Pstruh d. 111 69,6 11,3497 23,5294 0,0934 0,63
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 309 82,1 31,5951 27,7552 0,1102 0,27
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 978 295,8     745  
ks / ha 163,00 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 49,30 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 24 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 110 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 63 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 745 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,77 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 8,89 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,69 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 124,17 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 0 0
lín 0 0
cejn 0 0
tloust 0 0
okoun 7 1,4
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 0 0
candát 13 14,15
sumec 1 2,8
úhoř 5 3,45
pstruh obecný 562 149,91
pstruh duhový 219 77,09
lipan 0 0
siven 108 34,96
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 0 0
bílá ryba 0 0
Celkem 915 283,76
Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       20 34,15     20 34,15  
lín       0 0     0 0  
cejn       2 1     2 1  
tloust       0 0     0 0  
okoun       1 0,25     1 0,25  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       0 0     0 0  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       481 137,59     481 137,59  
pstruh duhový       35 12,12     35 12,12  
lipan       0 0     0 0  
siven       181 50,62     181 50,62  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       1 4,5     1 4,5  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       0 0     0 0  
bílá ryba       0 0     0 0  
Celkem 0 0 0 721 240,23 0 0 721 240,23