Přihlášení do RIS

433 031    OTAVA 5


MO Horažďovice                                                                  5 km 8 ha

GPS Z: 49°19'22.636"N, 13°40'59.746"E, 49°19'15.139"N, 13°41'29.670"E, K: 49°16'40.896"N, 13°38'26.109"E


Přítok Vltavy. Od vtoku Mlýnského náhonu do Otavy v Horažďovicích-Zářečí (ř. km 74,0) až k ústí Koznického potoka do Otavy pod obcí Žichovice (ř. km 80,2). Dále Mlýnský náhon v Zářečí od vtoku Maloborského potoka až k Prácheňskému jezu (ř. km 75,2) a všechny další náhony a zátoky v revíru, potok Černíčský (ř. km 78,0) až k obci Černíč (ř. km 5,0; GPS 49°17'41.027"N, 13°38'37.923"E) a Koznický potok. Od ústí Koznického potoka v délce 50 m po proudu je chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi. Celý Koznický potok a Černíčský potok od státní silnice Horažďovice–Sušice pod obcí Bojanovice (ř. km 0,5) až k obci Černíč (ř. km 5,0) jsou chovné – lov ryb zakázán. Lov na mrtvou rybku nad 15 cm je povolen. Na revíru mohou být vyznačeny trdliště lipana podhorního (Thymallus thymallus). Na vyznačeném trdlišti je zákaz brodění od 16. 4. do 31. 5.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 15 33,3 2,22 1,88 4,16 0,02 0,05 0,08 0,17 15,00 33,30 9,49 22,53
2  Lín 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3  Cejn 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4  Tloušť 15 9,9 0,66 1,88 1,24 0,02 0,01 0,08 0,05 15,00 9,90 9,49 6,70
5  Okoun 4 2,5 0,63 0,50 0,31 0,01 0,00 0,02 0,01 4,00 2,50 2,53 1,69
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 30 45,7 1,52 3,75 5,71 0,04 0,06 0,15 0,24 30,00 45,70 18,99 30,92
10  Candát 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13  Pstruh obecný 17 11,0 0,65 2,13 1,38 0,02 0,01 0,09 0,06 17,00 11,00 10,76 7,44
14  Pstruh duhový 61 37,5 0,61 7,63 4,69 0,08 0,05 0,31 0,19 61,00 37,50 38,61 25,37
15  Lipan 10 4,5 0,45 1,25 0,56 0,01 0,01 0,05 0,02 10,00 4,50 6,33 3,04
16  Siven 4 2,9 0,73 0,50 0,36 0,01 0,00 0,02 0,01 4,00 2,90 2,53 1,96
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 2 0,4 0,20 0,25 0,05 0,00 0,00 0,01 0,00 2,00 0,40 1,27 0,27
25  Ostatní 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26  Celkem uloveno 158 147,8 0,94 19,75 18,48 0,21 0,20 0,81 0,76 158,00 147,80 100,00 100,01
  Počet docházek 735     91,88   1,00   3,79   735,00      
  Počet zápisů RS 1     0,13   0,00   0,01   1,00      
  Počet rybářů 194     24,25   0,26   1,00   194,00      

Úlovky 2017

433031 Otava 5
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Horažďovice  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 0 0,0
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 15 11,8
5. Okoun 41 6,3
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 30 42,0
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 42 14,6
14. Pstruh d. 22 10,9
15. Lipan 4 2,2
16. Siven 1 0,3
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 0 0,0
Celkem 155 88,1

Úlovky 2018

433031 Otava 5
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Horažďovice      
  Délka ( km ) 5,00 Plocha [ ha ] 8,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 21 21,2 8,6777 11,2946 0,0276 1,01
5. Okoun 21 4,5 8,6777 2,3974 0,0059 0,21
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 27 21,1 11,1570 11,2413 0,0275 0,78
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 45 19,9 18,5950 10,6020 0,0259 0,44
14. Pstruh d. 115 115,6 47,5207 61,5876 0,1505 1,01
15. Lipan 8 3,6 3,3058 1,9180 0,0047 0,45
16. Siven 5 1,8 2,0661 0,9590 0,0023 0,36
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 242 187,7     768  
ks / ha 30,25 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 23,46 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 55 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 182 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 44 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 768 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,22 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,33 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,03 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 96,00 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 1 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

433031 Otava 5
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Horažďovice      
  Délka ( km ) 5,00 Plocha [ ha ] 8,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 4 2,2 2,5806 2,1359 0,0041 0,55
5. Okoun 30 6,6 19,3548 6,4078 0,0123 0,22
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 35 40,5 22,5806 39,3204 0,0757 1,16
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 21 9,4 13,5484 9,1262 0,0176 0,45
14. Pstruh d. 35 29,4 22,5806 28,5437 0,0550 0,84
15. Lipan 24 10,8 15,4839 10,4854 0,0202 0,45
16. Siven 6 4,1 3,8710 3,9806 0,0077 0,68
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 155 103,0     535  
ks / ha 19,38 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 12,88 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 53 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 162 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 42 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 535 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 3,30 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 0,96 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,64 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 66,88 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 0 0
lín 0 0
cejn 0 0
tloust 9 8,23
okoun 9 4,35
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 31 40,61
candát 1 1
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 22 8,59
pstruh duhový 49 32,88
lipan 6 2,7
siven 7 4,88
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 0 0
bílá ryba 0 0
Celkem 134 103,24
Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       0 0     0 0  
lín       1 0,34     1 0,34  
cejn       0 0     0 0  
tloust       6 4,82     6 4,82  
okoun       7 2,08     7 2,08  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       19 26,35     19 26,35  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       25 8,38     25 8,38  
pstruh duhový       100 64,36     100 64,36  
lipan       15 6,44     15 6,44  
siven       10 4,37     10 4,37  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       0 0     0 0  
bílá ryba       0 0     0 0  
Celkem 0 0 0 183 117,14 0 0 183 117,14