Přihlášení do RIS

433 032    OTAVA 7 


MO Sušice 1                                                                     14 km 17 ha

GPS Z: 49°16'3.522"N, 13°35'40.786"E, K: 49°11'19.966"N, 13°29'24.97"E


Přítok Vltavy. Od mostu v obci Čepice (ř. km 84,8) až k jezu v Dlouhé Vsi (ř. km 99,8) včetně Chmelenského náhonu (GPS Z: 49°15'20.228"N, 13°33'54.359"E, K: 49°14'54.016"N, 13°32'53.68"E). Od jezu na Fufernách (ř. km 92,8) až k přepadu u Armádního domu, dále náhon na Pátečku (ř. km 95,4) a všechny přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Na revíru mohou být vyznačeny trdliště lipana podhorního (Thymallus thymallus). Na vyznačeném trdlišti je zákaz brodění od 16. 4. do 31. 5.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2  Lín 6 3,0 0,50 0,35 0,18 0,00 0,00 0,01 0,00 0,12 0,06 0,30 0,28
3  Cejn 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5  Okoun 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10  Candát 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 2 0,4 0,20 0,12 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,01 0,10 0,04
13  Pstruh obecný 109 41,8 0,38 6,41 2,46 0,03 0,01 0,14 0,05 2,18 0,84 5,36 3,85
14  Pstruh duhový 1 789 980,5 0,55 105,24 57,68 0,45 0,25 2,34 1,28 35,78 19,61 88,04 90,37
15  Lipan 87 35,9 0,41 5,12 2,11 0,02 0,01 0,11 0,05 1,74 0,72 4,28 3,31
16  Siven 37 22,9 0,62 2,18 1,35 0,01 0,01 0,05 0,03 0,74 0,46 1,82 2,11
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 2 0,6 0,30 0,12 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,01 0,10 0,06
26  Celkem uloveno 2 032 1 085,0 0,53 119,53 63,82 0,52 0,28 2,65 1,42 40,64 21,70 100,00 100,00
  Počet docházek 3 935     231,47   1,00   5,14   78,70      
  Počet zápisů RS 50     2,94   0,01   0,07   1,00      
  Počet rybářů 766     45,06   0,19   1,00   15,32      

Úlovky 2017

433032 Otava 7
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Sušice 1  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 0 0,0
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 0 0,0
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 150 49,1
14. Pstruh d. 635 326,1
15. Lipan 19 8,5
16. Siven 43 17,2
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 0 0,0
Celkem 847 400,9

Úlovky 2018

433032 Otava 7
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Sušice 1      
  Délka ( km ) 14,00 Plocha [ ha ] 17,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 1 1,4 0,0774 0,3028 0,0004 1,40
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 2 3,0 0,1548 0,6488 0,0010 1,50
10. Candát 1 1,0 0,0774 0,2163 0,0003 1,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 131 42,3 10,1393 9,1479 0,0136 0,32
14. Pstruh d. 887 327,9 68,6533 70,9126 0,1051 0,37
15. Lipan 18 9,3 1,3932 2,0112 0,0030 0,52
16. Siven 252 77,5 19,5046 16,7604 0,0248 0,31
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 1 292 462,4     3 119  
ks / ha 76,00 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 27,20 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 109 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 532 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 215 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 3 119 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,86 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,43 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,87 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 183,47 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 40 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

433032 Otava 7
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Sušice 1      
  Délka ( km ) 14,00 Plocha [ ha ] 17,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 2 0,8 0,2198 0,1719 0,0003 0,40
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 1 0,3 0,1099 0,0645 0,0001 0,30
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 1 0,8 0,1099 0,1719 0,0003 0,80
13. Pstruh o. 136 48,7 14,9451 10,4664 0,0163 0,36
14. Pstruh d. 623 359,4 68,4615 77,2405 0,1201 0,58
15. Lipan 87 30,6 9,5604 6,5764 0,0102 0,35
16. Siven 60 24,7 6,5934 5,3084 0,0083 0,41
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 910 465,3     2 993  
ks / ha 53,53 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 27,37 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 117 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 617 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 195 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 2 993 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,85 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,47 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,75 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 176,06 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 32 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 0 0
lín 0 0
cejn 0 0
tloust 2 1,78
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 0 0
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 195 65,56
pstruh duhový 719 253,62
lipan 120 44,78
siven 58 29,33
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 0 0
bílá ryba 0 0
Celkem 1094 395,07
Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       0 0     0 0  
lín       2 0,65     2 0,65  
cejn       0 0     0 0  
tloust       0 0     0 0  
okoun       1 0,2     1 0,2  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       1 1,2     1 1,2  
candát       2 0,7     2 0,7  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       1 1     1 1  
pstruh obecný       137 44,35     137 44,35  
pstruh duhový       1734 707,54     1734 707,54  
lipan       158 61     158 61  
siven       49 24,88     49 24,88  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       1 1,8     1 1,8  
bílá ryba       0 0     1 1,8  
Celkem 0 0 0 2086 843,32 0 0 2086 843,32