Přihlášení do RIS

433 034    OTAVA 8 


MO Sušice 2                                                                          9 km 7 ha

GPS Z: 49°11'19.953"N, 13°29'25.243"E, K: 49°8'30.858"N, 13°30'52.865"E


Přítok Vltavy. Od jezu v Dlouhé Vsi (ř. km 99,8) až k silničnímu mostu v Rejštejně (ř. km 107,8) včetně potoka Losenice (ř. km 107,8), náhonu v Radešově a náhonu na Klášterský Mlýn. Zákaz vstupu na levý břeh od přepadu u Annínského náhonu až k výtoku z odchovného zařízení Klatovského rybářství (ř. km 102,5) – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi. Celý Annínský náhon až ke vtoku do Otavy, potok Losenice a všechny přítoky v celém revíru jsou chovné – lov ryb zakázán. Na revíru mohou být vyznačeny trdliště lipana podhorního (Thymallus thymallus). Na vyznačeném trdlišti je zákaz brodění od 16. 4. do 31. 5.

V celém revíru je povolen pouze lov na umělou mušku.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2  Lín 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3  Cejn 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5  Okoun 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10  Candát 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13  Pstruh obecný 39 9,9 0,25 5,57 1,41 0,04 0,01 0,11 0,03 39,00 9,90 30,95 25,07
14  Pstruh duhový 67 22,9 0,34 9,57 3,27 0,06 0,02 0,19 0,07 67,00 22,90 53,17 57,99
15  Lipan 13 4,4 0,34 1,86 0,63 0,01 0,00 0,04 0,01 13,00 4,40 10,32 11,14
16  Siven 7 2,2 0,31 1,00 0,31 0,01 0,00 0,02 0,01 7,00 2,20 5,56 5,57
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26  Celkem uloveno 126 39,5 0,31 18,00 5,64 0,11 0,04 0,36 0,11 126,00 39,50 100,00 100,03
  Počet docházek 1 110     158,57   1,00   3,15   1 110,00      
  Počet zápisů RS 1     0,14   0,00   0,00   1,00      
  Počet rybářů 352     50,29   0,32   1,00   352,00      

Úlovky 2017

433034 Otava 8
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Sušice 2  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 2 8,1
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 0 0,0
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 29 8,0
14. Pstruh d. 205 106,5
15. Lipan 2 0,9
16. Siven 44 15,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 0 0,0
Celkem 282 138,5

Úlovky 2018

433034 Otava 8
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Sušice 2      
  Délka ( km ) 9,00 Plocha [ ha ] 7,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 67 17,4 3,4896 3,1295 0,0071 0,26
14. Pstruh d. 187 61,1 9,7396 10,9892 0,0248 0,33
15. Lipan 24 9,5 1,2500 1,7086 0,0039 0,40
16. Siven 1 642 468,0 85,5208 84,1727 0,1903 0,29
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 1 920 556,0     2 459  
ks / ha 274,29 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 79,43 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 103 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 403 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 204 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 2 459 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,10 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 4,76 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,38 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 351,29 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 35 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

433034 Otava 8
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Sušice 2      
  Délka ( km ) 9,00 Plocha [ ha ] 7,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 1 1,0 0,6135 1,6129 0,0010 1,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 2 2,0 1,2270 3,2258 0,0020 1,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 38 10,9 23,3129 17,5806 0,0111 0,29
14. Pstruh d. 91 37,6 55,8282 60,6452 0,0384 0,41
15. Lipan 3 1,0 1,8405 1,6129 0,0010 0,33
16. Siven 28 9,5 17,1779 15,3226 0,0097 0,34
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 163 62,0     980  
ks / ha 23,29 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 8,86 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 93 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 338 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 49 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 980 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 2,90 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 0,48 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,18 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 140,00 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 8 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 1 1,22
lín 0 0
cejn 0 0
tloust 0 0
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 0 0
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 81 22,93
pstruh duhový 145 55,3
lipan 3 1,25
siven 17 5,7
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 0 0
bílá ryba 0 0
Celkem 247 86,4
Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       1 3     1 3  
lín       0 0     0 0  
cejn       0 0     0 0  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       0 0     0 0  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       41 12,57     41 12,57  
pstruh duhový       99 34,77     99 34,77  
lipan       9 4,01     9 4,01  
siven       17 5,35     17 5,35  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       0 0     0 0  
bílá ryba       0 0     0 0  
Celkem 0 0 0 167 59,7 0 0 167 59,7