433 046    STŘELA 5 A


MO Žlutice                                                                       11 km 7 ha

GPS Z: 50°5'33.549"N, 13°13'46.099"E, K: 50°5'14.011"N, 13°7'32.053"E


Přítok Berounky. Od jezu u Mlýnců v k. ú. Chýše (ř. km 58,9) až k hrázi vodárenské nádrže Žlutice (ř. km 68,3). Od mostu na úpravnu vody až k hrázi vodárenské nádrže je lov ryb zakázán. K revíru patří přítoky Malá Střela (GPS Z: 50°5'19.822"N, 13°11'59.907"E, K: 50°6'21.257"N, 13°11'8.465"E; ř. km 59,4), Malá Trasovka až k silničnímu mostu u Radošova (ř. km 11,6), Borecký potok (GPS Z: 50°4'57.741"N, 13°8'26.458"E, K: 50°3'39.152"N, 13°8'10.332"E; ř. km 66,8) až k hrázi Mlýnského rybníka (ř. km 4,2).

Malá Trasovka a její přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Lov na mrtvou rybku povolen.


Úlovky 2017

433046 Střela 5 A  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Žlutice  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 0 0,0
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 1 0,3
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 1 1,6
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 180 47,4
14. Pstruh d. 8 2,8
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 0 0,0
Celkem 190 52,1

Úlovky 2018

433046 Střela 5 A
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Žlutice      
  Délka ( km ) 11,00 Plocha [ ha ] 7,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 1 0,9 0,3436 1,1180 0,0024 0,90
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 279 76,9 95,8763 95,5280 0,2078 0,28
14. Pstruh d. 11 2,7 3,7801 3,3540 0,0073 0,25
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 291 80,5     370  
ks / ha 41,57 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 11,50 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 33 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 105 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 46 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 370 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 3,52 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,77 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,77 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 52,86 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 1 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.Úlovky 2019

.

433046 Střela 5 A
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Žlutice      
  Délka ( km ) 11,00 Plocha [ ha ] 7,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 2 2,4 0,5865 2,5668 0,0074 1,20
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 329 85,2 96,4809 91,1230 0,2638 0,26
14. Pstruh d. 9 5,6 2,6393 5,9893 0,0173 0,62
15. Lipan 1 0,3 0,2933 0,3209 0,0009 0,30
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 341 93,5     323  
ks / ha 48,71 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 13,36 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 26 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 77 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 34 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 323 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,19 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 4,43 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,21 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 46,14 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.

  ks kg
kapr 0 0
lín 0 0
cejn 0 0
tloust 1 0,4
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 0 0
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 504 140,66
pstruh duhový 12 3,97
lipan 2 0,84
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 4 1,6
bílá ryba 0 0
Celkem 523 147,47

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       4 1,4     4 1,4  
lín       0 0     0 0  
cejn       0 0     0 0  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       2 3,5     2 3,5  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       1 0,2     1 0,2  
pstruh obecný       253 74,87     253 74,87  
pstruh duhový       9 3,28     9 3,28  
lipan       8 2,68     8 2,68  
siven       1 0,31     1 0,31  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       0 0     0 0  
bílá ryba       0 0     0 0  
Celkem 0 0 0 278 86,24 0 0 278 86,24  

.