Přihlášení do RIS

433 049    SVATAVA 1


MO Sokolov                                                                   15 km 10 ha

GPS Z: 50°11'0.011"N, 12°38'25.75"E, K: 50°16'48.209"N, 12°32'51.487"E


Přítok Ohře. Od ústí do Ohře (ř. km 203,0) až k vtoku říčky Rotavy pod Rotavou (ř. km 18,5). K revíru patří říčka Rotava (GPS Z: 50°16'48.408"N, 12°32'51.704"E, K: 50°21'54.781"N, 12°35'36.927"E). Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Na revíru mohou být vyznačeny trdliště lipana podhorního (Thymallus thymallus). Na vyznačeném trdlišti je zákaz brodění od 16. 4. do 31. 5.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2  Lín 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3  Cejn 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4  Tloušť 2 0,4 0,20 0,20 0,04 0,00 0,00 0,01 0,00 0,40 0,08 0,46 0,26
5  Okoun 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10  Candát 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13  Pstruh obecný 114 33,9 0,30 11,40 3,39 0,10 0,03 0,47 0,14 22,80 6,78 26,03 21,96
14  Pstruh duhový 294 108,8 0,37 29,40 10,88 0,26 0,10 1,22 0,45 58,80 21,76 67,12 70,48
15  Lipan 20 6,8 0,34 2,00 0,68 0,02 0,01 0,08 0,03 4,00 1,36 4,57 4,41
16  Siven 8 4,4 0,55 0,80 0,44 0,01 0,00 0,03 0,02 1,60 0,88 1,83 2,85
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26  Celkem uloveno 438 154,4 0,35 43,80 15,44 0,39 0,14 1,82 0,64 87,60 30,88 100,00 100,03
  Počet docházek 1 137     113,70   1,00   4,72   227,40      
  Počet zápisů RS 5     0,50   0,00   0,02   1,00      
  Počet rybářů 241     24,10   0,21   1,00   48,20      

Úlovky 2017

433049 Svatava 1  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Sokolov  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 0 0,0
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 2 0,6
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 1 1,3
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 224 67,7
14. Pstruh d. 639 324,5
15. Lipan 3 1,4
16. Siven 11 4,7
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 0 0,0
Celkem 880 400,2

Úlovky 2018

433049 Svatava 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Sokolov      
  Délka ( km ) 15,00 Plocha [ ha ] 10,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 9 5,7 1,2694 1,9019 0,0040 0,63
5. Okoun 2 0,6 0,2821 0,2002 0,0004 0,30
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 210 69,3 29,6192 23,1231 0,0486 0,33
14. Pstruh d. 458 214,9 64,5980 71,7050 0,1507 0,47
15. Lipan 28 7,6 3,9492 2,5359 0,0053 0,27
16. Siven 2 1,6 0,2821 0,5339 0,0011 0,80
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 709 299,7     1 426  
ks / ha 70,90 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 29,97 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 36 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 213 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 108 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 426 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,69 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,33 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,41 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 142,60 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 2 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.Úlovky 2019

.

433049 Svatava 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Sokolov      
  Délka ( km ) 15,00 Plocha [ ha ] 10,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 1 0,2 0,1795 0,1054 0,0002 0,20
5. Okoun 5 1,2 0,8977 0,6326 0,0010 0,24
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 395 125,7 70,9156 66,2625 0,1011 0,32
14. Pstruh d. 116 48,0 20,8259 25,3031 0,0386 0,41
15. Lipan 37 12,6 6,6427 6,6421 0,0101 0,34
16. Siven 3 2,0 0,5386 1,0543 0,0016 0,67
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 557 189,7     1 243  
ks / ha 55,70 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 18,97 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 45 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 202 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 82 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 243 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,15 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,76 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,94 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 124,30 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 6 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 0 0
lín 0 0
cejn 0 0
tloust 3 2,65
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 1 0,7
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 719 223,54
pstruh duhový 191 73,1
lipan 37 13,23
siven 3 1,7
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 4 1
bílá ryba 0 0
Celkem 958 315,92

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       0 0     0 0  
lín       0 0     0 0  
cejn       0 0     0 0  
tloust       5 1,1     5 1,1  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       0 0     0 0  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       141 47,24     141 47,24  
pstruh duhový       84 64,09     84 64,09  
lipan       6 2,4     6 2,4  
siven       7 3,17     7 3,17  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       0 0     0 0  
bílá ryba       0 0     0 0  
Celkem 0 0 0 243 118 0 0 243 118