Přihlášení do RIS

433 051    TEPLÁ 1


MO Karlovy Vary                                                                12 km 10 ha

GPS Z: 50°14'4.136"N, 12°52'11.687"E, K: 50°10'46.376"N, 12°50'30.508"E


Přítok Ohře. Od ústí do Ohře v Karlových Varech (ř. km 175,3) až k můstku železniční zastávky v Cihelnách (ř. km 14,2) mimo nádrž Březová (ř. km 8,3–10,5). Na úseku 100 m před tělesem hráze údolní nádrže Březová (ř. km 8,2) až k tělesu (ř. km 8,3) je lov ryb zakázán. Ve městě smí být loveno výhradně broděním – lov z tarasů zakázán. Ve městě je povolen lov všech druhů ryb pouze na umělou mušku a třpytku. Chráněná rybí oblast je vyhlášena ZčKNV č. j. 2123/75 ze dne 25. 8. 1975 od mostu u hlavní pošty v Karlových Varech až k lázním (most u Grandhotelu Pupp) – lov ryb zakázán.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 2 0,6 0,30 0,20 0,06 0,00 0,00 0,01 0,00 0,22 0,07 0,28 0,23
2  Lín 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3  Cejn 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4  Tloušť 3 1,0 0,33 0,30 0,10 0,00 0,00 0,02 0,01 0,33 0,11 0,42 0,38
5  Okoun 1 0,4 0,40 0,10 0,04 0,00 0,00 0,01 0,00 0,11 0,04 0,14 0,15
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 3 2,5 0,83 0,30 0,25 0,00 0,00 0,02 0,01 0,33 0,28 0,42 0,94
10  Candát 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13  Pstruh obecný 66 24,9 0,38 6,60 2,49 0,07 0,03 0,37 0,14 7,33 2,77 9,34 9,36
14  Pstruh duhový 614 226,2 0,37 61,40 22,62 0,69 0,25 3,41 1,26 68,22 25,13 86,85 85,02
15  Lipan 3 1,2 0,40 0,30 0,12 0,00 0,00 0,02 0,01 0,33 0,13 0,42 0,45
16  Siven 11 4,7 0,43 1,10 0,47 0,01 0,01 0,06 0,03 1,22 0,52 1,56 1,77
17  Bolen 1 3,0 3,00 0,10 0,30 0,00 0,00 0,01 0,02 0,11 0,33 0,14 1,13
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 3 1,5 0,50 0,30 0,15 0,00 0,00 0,02 0,01 0,33 0,17 0,42 0,56
25  Ostatní 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26  Celkem uloveno 707 266,1 0,38 70,70 26,61 0,79 0,30 3,93 1,48 78,56 29,57 100,00 100,02
  Počet docházek 892     89,20   1,00   4,96   99,11      
  Počet zápisů RS 9     0,90   0,01   0,05   1,00      
  Počet rybářů 180     18,00   0,20   1,00   20,00      

Úlovky 2017

433051 Teplá 1  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Karlovy Vary  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 0 0,0
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 3 1,0
5. Okoun 17 7,5
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 9 12,4
10. Candát 1 0,8
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 116 41,7
14. Pstruh d. 341 134,1
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 31 10,6
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 1 0,5
25. Ostatní 1 0,5
Celkem 520 209,1

Úlovky 2018

433051 Teplá 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Karlovy Vary      
  Délka ( km ) 12,00 Plocha [ ha ] 10,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 2 0,7 0,3788 0,4499 0,0010 0,35
5. Okoun 15 4,1 2,8409 2,6350 0,0057 0,27
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 2 1,4 0,3788 0,8997 0,0020 0,70
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 419 115,5 79,3561 74,2288 0,1613 0,28
14. Pstruh d. 76 28,0 14,3939 17,9949 0,0391 0,37
15. Lipan 7 3,4 1,3258 2,1851 0,0047 0,49
16. Siven 6 1,9 1,1364 1,2211 0,0027 0,32
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 1 0,6 0,1894 0,3856 0,0008 0,60
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 528 155,6     716  
ks / ha 52,80 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 15,56 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 31 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 142 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 65 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 716 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,04 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,72 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,10 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 71,60 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 9 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.Úlovky 2019

.

433051 Teplá 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Karlovy Vary      
  Délka ( km ) 12,00 Plocha [ ha ] 10,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 3 12,5 0,6237 6,8456 0,0173 4,17
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 6 3,3 1,2474 1,8072 0,0046 0,55
5. Okoun 21 4,9 4,3659 2,6835 0,0068 0,23
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 5 5,6 1,0395 3,0668 0,0077 1,12
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 175 49,9 36,3825 27,3275 0,0690 0,29
14. Pstruh d. 136 61,5 28,2744 33,6802 0,0851 0,45
15. Lipan 6 3,3 1,2474 1,8072 0,0046 0,55
16. Siven 128 37,4 26,6112 20,4819 0,0517 0,29
17. Bolen 1 4,2 0,2079 2,3001 0,0058 4,20
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 481 182,6     723  
ks / ha 48,10 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 18,26 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 26 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 145 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 72 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 723 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,99 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,32 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,26 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 72,30 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 3 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 0 0
lín 0 0
cejn 0 0
tloust 41 13,28
okoun 6 1,82
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 7 15,2
candát 3 6,7
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 278 87,86
pstruh duhový 20 6,82
lipan 7 3,46
siven 7 3,64
bolen 1 2
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 11 3,15
bílá ryba 0 0
Celkem 381 143,93

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       0 0     0 0  
lín       0 0     0 0  
cejn       0 0     0 0  
tloust       13 5,2     13 5,2  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       1 2     1 2  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       455 153,67     455 153,67  
pstruh duhový       70 42,7     70 42,7  
lipan       0 0     0 0  
siven       29 8,25     29 8,25  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       0 0     0 0  
bílá ryba       0 0     0 0  
Celkem 0 0 0 568 211,82 0 0 568 211,82