433 051    TEPLÁ 1


MO Karlovy Vary                                                                12 km 10 ha

GPS Z: 50°14'4.136"N, 12°52'11.687"E, K: 50°10'46.376"N, 12°50'30.508"E


Přítok Ohře. Od ústí do Ohře v Karlových Varech (ř. km 175,3) až k můstku železniční zastávky v Cihelnách (ř. km 14,2) mimo nádrž Březová (ř. km 8,3–10,5). Na úseku 100 m před tělesem hráze údolní nádrže Březová (ř. km 8,2) až k tělesu (ř. km 8,3) je lov ryb zakázán. Ve městě smí být loveno výhradně broděním – lov z tarasů zakázán. Ve městě je povolen lov všech druhů ryb pouze na umělou mušku a třpytku. Chráněná rybí oblast je vyhlášena ZčKNV č. j. 2123/75 ze dne 25. 8. 1975 od mostu u hlavní pošty v Karlových Varech až k lázním (most u Grandhotelu Pupp) – lov ryb zakázán.


Úlovky 2017

433051 Teplá 1  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Karlovy Vary  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 0 0,0
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 3 1,0
5. Okoun 17 7,5
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 9 12,4
10. Candát 1 0,8
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 116 41,7
14. Pstruh d. 341 134,1
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 31 10,6
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 1 0,5
25. Ostatní 1 0,5
Celkem 520 209,1

Úlovky 2018

433051 Teplá 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Karlovy Vary      
  Délka ( km ) 12,00 Plocha [ ha ] 10,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 2 0,7 0,3788 0,4499 0,0010 0,35
5. Okoun 15 4,1 2,8409 2,6350 0,0057 0,27
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 2 1,4 0,3788 0,8997 0,0020 0,70
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 419 115,5 79,3561 74,2288 0,1613 0,28
14. Pstruh d. 76 28,0 14,3939 17,9949 0,0391 0,37
15. Lipan 7 3,4 1,3258 2,1851 0,0047 0,49
16. Siven 6 1,9 1,1364 1,2211 0,0027 0,32
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 1 0,6 0,1894 0,3856 0,0008 0,60
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 528 155,6     716  
ks / ha 52,80 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 15,56 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 31 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 142 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 65 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 716 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,04 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,72 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,10 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 71,60 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 9 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.Úlovky 2019

.

433051 Teplá 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Karlovy Vary      
  Délka ( km ) 12,00 Plocha [ ha ] 10,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 3 12,5 0,6237 6,8456 0,0173 4,17
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 6 3,3 1,2474 1,8072 0,0046 0,55
5. Okoun 21 4,9 4,3659 2,6835 0,0068 0,23
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 5 5,6 1,0395 3,0668 0,0077 1,12
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 175 49,9 36,3825 27,3275 0,0690 0,29
14. Pstruh d. 136 61,5 28,2744 33,6802 0,0851 0,45
15. Lipan 6 3,3 1,2474 1,8072 0,0046 0,55
16. Siven 128 37,4 26,6112 20,4819 0,0517 0,29
17. Bolen 1 4,2 0,2079 2,3001 0,0058 4,20
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 481 182,6     723  
ks / ha 48,10 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 18,26 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 26 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 145 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 72 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 723 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,99 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,32 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,26 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 72,30 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 3 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 0 0
lín 0 0
cejn 0 0
tloust 41 13,28
okoun 6 1,82
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 7 15,2
candát 3 6,7
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 278 87,86
pstruh duhový 20 6,82
lipan 7 3,46
siven 7 3,64
bolen 1 2
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 11 3,15
bílá ryba 0 0
Celkem 381 143,93

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       0 0     0 0  
lín       0 0     0 0  
cejn       0 0     0 0  
tloust       13 5,2     13 5,2  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       1 2     1 2  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       455 153,67     455 153,67  
pstruh duhový       70 42,7     70 42,7  
lipan       0 0     0 0  
siven       29 8,25     29 8,25  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       0 0     0 0  
bílá ryba       0 0     0 0  
Celkem 0 0 0 568 211,82 0 0 568 211,82  

.