Přihlášení do RIS

433 054    ÚHLAVA 7


MO Klatovy                                                                       14 km 9 ha

GPS Z: 49°22'10.845"N, 13°14'9.44"E, K: 49°18'45.95"N, 13°9'2.076"E


Přítok Radbuzy. Od jezu v Dolní Lhotě (ř. km 70,9) až k velkému jezu pod Bystřicí (jez u počátku Hartlova mlýna – ř. km 85,6). Přítoky Granádka a Janovický náhon jsou chovné – lov ryb zakázán. Do revíru nepatří Chodská Úhlava (ř. km 83,9), Andělice a Jelenka (ř. km 75,9).


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2  Lín 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3  Cejn 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5  Okoun 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10  Candát 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 3 0,6 0,20 0,33 0,07 0,00 0,00 0,02 0,00 1,50 0,30 0,70 0,42
13  Pstruh obecný 128 35,4 0,28 14,22 3,93 0,19 0,05 0,80 0,22 64,00 17,70 29,98 24,97
14  Pstruh duhový 288 103,0 0,36 32,00 11,44 0,42 0,15 1,79 0,64 144,00 51,50 67,45 72,66
15  Lipan 7 2,5 0,36 0,78 0,28 0,01 0,00 0,04 0,02 3,50 1,25 1,64 1,76
16  Siven 1 0,3 0,30 0,11 0,03 0,00 0,00 0,01 0,00 0,50 0,15 0,23 0,21
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26  Celkem uloveno 427 141,8 0,33 47,44 15,76 0,62 0,21 2,65 0,88 213,50 70,90 100,00 100,04
  Počet docházek 686     76,22   1,00   4,26   343,00      
  Počet zápisů RS 2     0,22   0,00   0,01   1,00      
  Počet rybářů 161     17,89   0,23   1,00   80,50      

Úlovky 2017

433054 Úhlava 7  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Klatovy  
  Délka ( km ) 14,00 Plocha [ ha ]
Druh ryby ks kg
1. Kapr 0 0,0
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 0 0,0
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 79 22,5
14. Pstruh d. 316 195,1
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 2 0,6
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 0 0,0
Celkem 397 218,2

Úlovky 2018

433054 Úhlava 7
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Klatovy      
  Délka ( km ) 14,00 Plocha [ ha ] 9,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 1 0,3 0,5882 0,4747 0,0007 0,30
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 72 21,0 42,3529 33,2278 0,0487 0,29
14. Pstruh d. 95 41,3 55,8824 65,3481 0,0958 0,43
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 2 0,6 1,1765 0,9494 0,0014 0,30
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 170 63,2     431  
ks / ha 18,89 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 7,02 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 28 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 107 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 34 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 431 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,03 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,59 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,59 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 47,89 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 1 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.Úlovky 2019

.

433054 Úhlava 7
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Klatovy      
  Délka ( km ) 14,00 Plocha [ ha ] 9,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 1 0,7 0,3049 0,6869 0,0017 0,70
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 2 2,0 0,6098 1,9627 0,0048 1,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 291 81,5 88,7195 79,9804 0,1973 0,28
14. Pstruh d. 29 16,1 8,8415 15,7998 0,0390 0,56
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 5 1,6 1,5244 1,5702 0,0039 0,32
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 328 101,9     413  
ks / ha 36,44 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 11,32 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 29 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 95 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 41 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 413 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,35 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,45 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,07 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 45,89 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 0 0
lín 0 0
cejn 0 0
tloust 0 0
okoun 1 0,35
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 1 0,4
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 373 103,03
pstruh duhový 247 128,9
lipan 4 1,2
siven 49 19,3
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 0 0
bílá ryba 0 0
Celkem 675 253,18

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       15 4,8     15 4,8  
lín       6 4,8     6 4,8  
cejn       0 0     0 0  
tloust       0 0     0 0  
okoun       1 0,15     1 0,15  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       2 1,4     2 1,4  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       264 88,63     264 88,63  
pstruh duhový       248 165,06     248 165,06  
lipan       1 0,4     1 0,4  
siven       1 0,5     1 0,5  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       0 0     0 0  
bílá ryba       0 0     0 0  
Celkem 0 0 0 538 265,74 0 0 538 265,74