433 054    ÚHLAVA 7


MO Klatovy                                                                       14 km 9 ha

GPS Z: 49°22'10.845"N, 13°14'9.44"E, K: 49°18'45.95"N, 13°9'2.076"E


Přítok Radbuzy. Od jezu v Dolní Lhotě (ř. km 70,9) až k velkému jezu pod Bystřicí (jez u počátku Hartlova mlýna – ř. km 85,6). Přítoky Granádka a Janovický náhon jsou chovné – lov ryb zakázán. Do revíru nepatří Chodská Úhlava (ř. km 83,9), Andělice a Jelenka (ř. km 75,9).


Úlovky 2017

433054 Úhlava 7  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Klatovy  
  Délka ( km ) 14,00 Plocha [ ha ]
Druh ryby ks kg
1. Kapr 0 0,0
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 0 0,0
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 79 22,5
14. Pstruh d. 316 195,1
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 2 0,6
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 0 0,0
Celkem 397 218,2

Úlovky 2018

433054 Úhlava 7
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Klatovy      
  Délka ( km ) 14,00 Plocha [ ha ] 9,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 1 0,3 0,5882 0,4747 0,0007 0,30
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 72 21,0 42,3529 33,2278 0,0487 0,29
14. Pstruh d. 95 41,3 55,8824 65,3481 0,0958 0,43
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 2 0,6 1,1765 0,9494 0,0014 0,30
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 170 63,2     431  
ks / ha 18,89 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 7,02 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 28 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 107 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 34 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 431 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,03 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,59 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,59 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 47,89 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 1 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.Úlovky 2019

.

433054 Úhlava 7
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Klatovy      
  Délka ( km ) 14,00 Plocha [ ha ] 9,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 1 0,7 0,3049 0,6869 0,0017 0,70
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 2 2,0 0,6098 1,9627 0,0048 1,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 291 81,5 88,7195 79,9804 0,1973 0,28
14. Pstruh d. 29 16,1 8,8415 15,7998 0,0390 0,56
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 5 1,6 1,5244 1,5702 0,0039 0,32
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 328 101,9     413  
ks / ha 36,44 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 11,32 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 29 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 95 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 41 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 413 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,35 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,45 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,07 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 45,89 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 0 0
lín 0 0
cejn 0 0
tloust 0 0
okoun 1 0,35
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 1 0,4
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 373 103,03
pstruh duhový 247 128,9
lipan 4 1,2
siven 49 19,3
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 0 0
bílá ryba 0 0
Celkem 675 253,18

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       15 4,8     15 4,8  
lín       6 4,8     6 4,8  
cejn       0 0     0 0  
tloust       0 0     0 0  
okoun       1 0,15     1 0,15  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       2 1,4     2 1,4  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       264 88,63     264 88,63  
pstruh duhový       248 165,06     248 165,06  
lipan       1 0,4     1 0,4  
siven       1 0,5     1 0,5  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       0 0     0 0  
bílá ryba       0 0     0 0  
Celkem 0 0 0 538 265,74 0 0 538 265,74  

.