Přihlášení do RIS

433 060    ÚTERSKÝ POTOK 1


 MO Stříbro                                                       41 km 15 ha

GPS Z: 49°49'11.552"N, 13°4'39.687"E, K: 49°59'40.397"N, 13°1'3.208"E


Přítok Mže. Přibližně 100 m od nejvyššího vzdutí hladiny vody údolní nádrže Hracholusky – vyznačeno tabulemi (ř. km 0,1) – až k pramenům. Potok Hadovka a ostatní přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
2  Lín 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
3  Cejn 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
5  Okoun 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
9  Štika 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
10  Candát 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
12  Úhoř 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
13  Pstruh obecný 76 20,7 0,27 5,07 1,38 0,52 0,14 1,38 0,38     95,00 95,13
14  Pstruh duhový 4 1,1 0,28 0,27 0,07 0,03 0,01 0,07 0,02     5,00 5,06
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
20  Amur 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
25  Ostatní 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
26  Celkem uloveno 80 21,8 0,27 5,33 1,45 0,55 0,15 1,45 0,40     100,00 100,18
  Počet docházek 146     9,73   1,00   2,65          
  Počet zápisů RS 0     0,00   0,00   0,00          
  Počet rybářů 55     3,67   0,38   1,00          

Úlovky 2017

433060 Úterský potok 1  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Stříbro  
  Délka ( km ) 41,00 Plocha [ ha ]   15
Druh ryby ks kg
1. Kapr 0 0,0
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 1 0,9
5. Okoun 16 1,9
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 4 1,7
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 152 35,3
14. Pstruh d. 2 0,7
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 0 0,0
Celkem 175 40,5

Úlovky 2018

433060 Úterský potok 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Stříbro      
  Délka ( km ) 41,00 Plocha [ ha ] 15,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 5 0,6 3,7879 1,5464 0,0028 0,12
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 2 1,1 1,5152 2,8351 0,0051 0,55
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 78 21,3 59,0909 54,8969 0,0995 0,27
14. Pstruh d. 33 12,1 25,0000 31,1856 0,0565 0,37
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 1 0,3 0,7576 0,7732 0,0014 0,30
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 13 3,4 9,8485 8,7629 0,0159 0,26
Celkem 132 38,8     214  
ks / ha 8,80 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 2,59 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 14 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 58 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 33 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 214 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 3,69 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,28 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,67 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 14,27 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.Úlovky 2019

.

433060 Úterský potok 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Stříbro      
  Délka ( km ) 41,00 Plocha [ ha ] 15,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 1 0,2 4,1667 3,2787 0,0018 0,20
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 1 0,5 4,1667 8,1967 0,0045 0,50
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 20 4,9 83,3333 80,3279 0,0438 0,25
14. Pstruh d. 2 0,5 8,3333 8,1967 0,0045 0,25
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 24 6,1     112  
ks / ha 1,60 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 0,41 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 16 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 50 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 13 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 112 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 2,24 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 0,48 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,12 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 7,47 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 0 0
lín 0 0
cejn 0 0
tloust 0 0
okoun 1 0,1
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 3 7,9
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 80 19,12
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 0 0
bílá ryba 0 0
Celkem 84 27,12

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       0 0     0 0  
lín       0 0     0 0  
cejn       0 0     0 0  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       0 0     0 0  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       38 12,88     38 12,88  
pstruh duhový       1 0,25     1 0,25  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       0 0     0 0  
bílá ryba       0 0     0 0  
Celkem 0 0 0 39 13,13 0 0 39 13,13