Přihlášení do RIS

433 072    KATEŘINSKÝ POTOK 1


MO Tachov                                                20 km 10 ha


Přítok Pfreimdu a Aschy, Naaby a Dunaje. Revír je tvořen níže jmenovanými přítoky od státní hranice s Německem či od soutoku s hlavním tokem až k pramenům. Jde o toky Havraní, Celní, Zahájský, Spálený, Kateřinský, Hraniční, Nivní, Jelení a Plešský.

Celý revír je chráněnou rybí oblastí – lov ryb zakázán.