Přihlášení do RIS

433 074    MŽE 5 B


MO Stříbro                                                                            6 km 21 ha

GPS Z: 49°44'45.577"N, 12°57'6.369"E, K: 49°46'40.214"N, 12°52'24.268"E


Přítok Berounky. Od jezu v Máchově údolí (Nový Mlýn – ř. km 51,5) až k jezu Šturanického mlýna v k. ú. Ošelín (ř. km 63,6). Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

Na revíru mohou být vyznačeny trdliště lipana podhorního (Thymallus thymallus). Na vyznačeném trdlišti je zákaz brodění od 16. 4. do 31. 5.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 1 2,0 2,00 0,05 0,10 0,00 0,00 0,00 0,01 0,14 0,29 0,07 0,35
2  Lín 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3  Cejn 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4  Tloušť 9 4,7 0,52 0,43 0,22 0,01 0,00 0,03 0,02 1,29 0,67 0,65 0,83
5  Okoun 5 2,4 0,48 0,24 0,11 0,00 0,00 0,02 0,01 0,71 0,34 0,36 0,42
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 10 17,0 1,70 0,48 0,81 0,01 0,01 0,04 0,07 1,43 2,43 0,72 3,01
10  Candát 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13  Pstruh obecný 59 20,3 0,34 2,81 0,97 0,04 0,01 0,23 0,08 8,43 2,90 4,24 3,59
14  Pstruh duhový 1 278 508,5 0,40 60,86 24,21 0,92 0,37 4,95 1,97 182,57 72,64 91,88 89,90
15  Lipan 29 10,8 0,37 1,38 0,51 0,02 0,01 0,11 0,04 4,14 1,54 2,08 1,91
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26  Celkem uloveno 1 391 565,6 0,41 66,24 26,93 1,00 0,41 5,39 2,19 198,71 80,80 100,00 100,00
  Počet docházek 1 393     66,33   1,00   5,40   199,00      
  Počet zápisů RS 7     0,33   0,01   0,03   1,00      
  Počet rybářů 258     12,29   0,19   1,00   36,86      

Úlovky 2017

433074 Mže 5 B  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Stříbro  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 2 7,7
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 28 11,9
5. Okoun 5 1,1
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 5 6,5
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 30 8,4
14. Pstruh d. 1 096 693,6
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 128 40,9
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 0 0,0
Celkem 1 294 770,1

Obsah záložky 1

Úlovky 2018

433074 Mže 5 B
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Stříbro      
  Délka ( km ) 6,00 Plocha [ ha ] 21,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 1 2,4 0,0786 0,6342 0,0017 2,40
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 31 12,8 2,4371 3,3827 0,0091 0,41
5. Okoun 19 5,4 1,4937 1,4271 0,0038 0,28
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 5 6,3 0,3931 1,6649 0,0045 1,26
10. Candát 2 1,0 0,1572 0,2643 0,0007 0,50
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 672 174,6 52,8302 46,1416 0,1238 0,26
14. Pstruh d. 436 141,6 34,2767 37,4207 0,1004 0,32
15. Lipan 4 2,0 0,3145 0,5285 0,0014 0,50
16. Siven 101 32,1 7,9403 8,4831 0,0228 0,32
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 1 0,2 0,0786 0,0529 0,0001 0,20
Celkem 1 272 378,4     1 410  
ks / ha 60,57 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 18,02 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 41 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 197 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 101 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 410 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 7,16 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 6,46 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,92 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 67,14 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 17 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.Úlovky 2019

.

433074 Mže 5 B
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Stříbro      
  Délka ( km ) 6,00 Plocha [ ha ] 21,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 26 44,8 1,5541 6,9072 0,0242 1,72
2. Lín 2 1,2 0,1195 0,1850 0,0006 0,60
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 15 4,3 0,8966 0,6630 0,0023 0,29
5. Okoun 5 1,0 0,2989 0,1542 0,0005 0,20
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 3 6,1 0,1793 0,9405 0,0033 2,03
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 6 1,5 0,3586 0,2313 0,0008 0,25
13. Pstruh o. 734 197,2 43,8733 30,4039 0,1067 0,27
14. Pstruh d. 866 381,3 51,7633 58,7882 0,2063 0,44
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 14 5,6 0,8368 0,8634 0,0030 0,40
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 2 5,6 0,1195 0,8634 0,0030 2,80
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 1 673 648,6     1 848  
ks / ha 79,67 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 30,89 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 39 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 236 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 146 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 848 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 7,83 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 7,09 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,75 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 88,00 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 13 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 1 3
lín 0 0
cejn 0 0
tloust 50 29,11
okoun 2 0,58
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 6 7,91
candát 1 0,3
sumec 0 0
úhoř 5 1,5
pstruh obecný 726 198,53
pstruh duhový 408 145,72
lipan 3 1,5
siven 177 56,45
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 0 0
bílá ryba 0 0
Celkem 1379 444,6

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       4 6,54     4 6,54  
lín       3 0,85     3 0,85  
cejn       0 0     0 0  
tloust       12 8,9     12 8,9  
okoun       2 0,65     2 0,65  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       3 4,5     3 4,5  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       27 7,06     27 7,06  
pstruh duhový       1285 610,92     1285 610,92  
lipan       0 0     0 0  
siven       1 0,3     1 0,3  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       6 0,5     6 0,5  
bílá ryba       0 0     6 0,5  
Celkem 0 0 0 1343 640,22 0 0 1343 640,22