433 074    MŽE 5 B


MO Stříbro                                                                            6 km 21 ha

GPS Z: 49°44'45.577"N, 12°57'6.369"E, K: 49°46'40.214"N, 12°52'24.268"E


Přítok Berounky. Od jezu v Máchově údolí (Nový Mlýn – ř. km 51,5) až k jezu Šturanického mlýna v k. ú. Ošelín (ř. km 63,6). Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

Na revíru mohou být vyznačeny trdliště lipana podhorního (Thymallus thymallus). Na vyznačeném trdlišti je zákaz brodění od 16. 4. do 31. 5.


Úlovky 2017

433074 Mže 5 B  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Stříbro  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 2 7,7
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 28 11,9
5. Okoun 5 1,1
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 5 6,5
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 30 8,4
14. Pstruh d. 1 096 693,6
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 128 40,9
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 0 0,0
Celkem 1 294 770,1

Obsah záložky 1

Úlovky 2018

433074 Mže 5 B
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Stříbro      
  Délka ( km ) 6,00 Plocha [ ha ] 21,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 1 2,4 0,0786 0,6342 0,0017 2,40
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 31 12,8 2,4371 3,3827 0,0091 0,41
5. Okoun 19 5,4 1,4937 1,4271 0,0038 0,28
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 5 6,3 0,3931 1,6649 0,0045 1,26
10. Candát 2 1,0 0,1572 0,2643 0,0007 0,50
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 672 174,6 52,8302 46,1416 0,1238 0,26
14. Pstruh d. 436 141,6 34,2767 37,4207 0,1004 0,32
15. Lipan 4 2,0 0,3145 0,5285 0,0014 0,50
16. Siven 101 32,1 7,9403 8,4831 0,0228 0,32
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 1 0,2 0,0786 0,0529 0,0001 0,20
Celkem 1 272 378,4     1 410  
ks / ha 60,57 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 18,02 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 41 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 197 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 101 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 410 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 7,16 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 6,46 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,92 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 67,14 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 17 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.Úlovky 2019

.

433074 Mže 5 B
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Stříbro      
  Délka ( km ) 6,00 Plocha [ ha ] 21,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 26 44,8 1,5541 6,9072 0,0242 1,72
2. Lín 2 1,2 0,1195 0,1850 0,0006 0,60
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 15 4,3 0,8966 0,6630 0,0023 0,29
5. Okoun 5 1,0 0,2989 0,1542 0,0005 0,20
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 3 6,1 0,1793 0,9405 0,0033 2,03
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 6 1,5 0,3586 0,2313 0,0008 0,25
13. Pstruh o. 734 197,2 43,8733 30,4039 0,1067 0,27
14. Pstruh d. 866 381,3 51,7633 58,7882 0,2063 0,44
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 14 5,6 0,8368 0,8634 0,0030 0,40
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 2 5,6 0,1195 0,8634 0,0030 2,80
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 1 673 648,6     1 848  
ks / ha 79,67 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 30,89 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 39 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 236 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 146 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 848 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 7,83 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 7,09 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,75 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 88,00 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 13 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 1 3
lín 0 0
cejn 0 0
tloust 50 29,11
okoun 2 0,58
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 6 7,91
candát 1 0,3
sumec 0 0
úhoř 5 1,5
pstruh obecný 726 198,53
pstruh duhový 408 145,72
lipan 3 1,5
siven 177 56,45
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 0 0
bílá ryba 0 0
Celkem 1379 444,6

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       4 6,54     4 6,54  
lín       3 0,85     3 0,85  
cejn       0 0     0 0  
tloust       12 8,9     12 8,9  
okoun       2 0,65     2 0,65  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       3 4,5     3 4,5  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       27 7,06     27 7,06  
pstruh duhový       1285 610,92     1285 610,92  
lipan       0 0     0 0  
siven       1 0,3     1 0,3  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       6 0,5     6 0,5  
bílá ryba       0 0     6 0,5  
Celkem 0 0 0 1343 640,22 0 0 1343 640,22  

.