Přihlášení do RIS

433 077    LOBEZSKÝ POTOK 1


MO Sokolov                                                     23 km 5 ha


Přítok Ohře. Od ústí do Ohře (ř. km 202,9) až k pramenům se všemi přítoky.

Celý revír je chovný – lov ryb zakázán.

.

.

.