Přihlášení do RIS

Aktiv hospodářů místních organizací ČRS, z. s., Zpč. ÚS

Ve středu 23. října 2019 se konal v Malesicích Aktiv hospodářů místních organizací Českého rybářského svazu, z. s., Západočeského územního svazu.  Této akce se zúčastnili kromě hospodářů a funkcionářů jednotlivých MO také čestní hosté, kterými byli: referent oddělení rybářství odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje Ing. Jiří Peterka, zástupce Bavorské státní správy rybářství Ing. Viktor Schwinger Ph.D. a předseda Zpč. ÚS Ing. Jan Štípek. Na programu byla přednáška o udržitelném obhospodařování volných vod v Bavorsku, informace o cenách násadových ryb a povolenek na rok 2020, informace o změnách v soupisech revírů a Rybářském řádu pro rok 2020 a distribuce násad do rybářských revírů. Věříme, že uvedená akce byla přínosem pro všechny účastníky, a že přítomní získali další zajímavé a nové informace.