Přihlášení do RIS

Ryby  a rybolov, povolenka k lovu

Držitel povolenky k lovu je povinen povolenku do 15 dnů po skončení její platnosti odevzdat organizaci, která ji vydala.

Pro držitele ročních povolenek platí termín do 15. 1. 2018.

Sumář úlovků a docházek musí být řádně vyplněn, nevyplněné řádky v Oddílu II povolenky k lovu je nutné proškrtnout.

Pro připomenutí 

Sumář úlovků a docházek vyplňuje držitel povolenky k lovu ryb před odevzdáním povolenky.

        V jednotlivých řádcích se zapisují sumy všech úlovků dosažených na jednotlivých rybářských revírech a podrevírech a počet docházek.

        V případě, že na některém z revírů (podrevírů) nedosáhl držitel povolenky úlovku, musí i tento revír zapsat, a to s vyznačením počtu docházek.

        Nevyplněné řádky v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků a Sumář úlovků a docházek) se musí po skončení platnosti povolenky proškrtnout nesmazatelným způsobem. Řádky se nemusí proškrtávat jednotlivě.

        Takto vyplněnou povolenku má její držitel povinnost vrátit do 15 dnů po skončení platnosti organizaci, která povolenku vydala. 

Příklad:

Rybář lovil na revíru č. 411 042 Kouřimka 1, jeho podrevírech č. 2 – Poboří, č. 3 – Pečky, na revíru č. 401 017 Vltava 5 a na revíru č. 481 501 ÚN Orlík. Sumář úlovků a docházek bude vyplněn následovně:

 

Revír

číslo

podrevíru

1

kapr

…..

Počet docházek

číslo

název

ks

kg

ks

kg

411 042

Kouřimka 1

 

4

8

 

 

5

411 042

Kouřimka 1

2

3

10

 

 

6

411 042

Kouřimka 1

3

1

2,2

 

 

2

401 017

Vltava 5

 --------

---

------

---

------

3

481 501

ÚN Orlík

 

2

4,8

 

 

4

 -------

----------

---------

---

------

---

------

----------

---------

-----------

----------

---

------

---

------

----------

---------

------------

----------

---

------

---

------

----------

---------

------------

----------

---

------

---

------

----------

CELKEM

10

25

---

------

20