Přihlášení do RIS

Časy se mění

Převzato z www.rybsvaz.cz

Datum: 20.10.2017

Je to tu opět – v neděli 29. října skončí letní čas. Kdo loví, tak jako já, candáty, má jistě v živé paměti, jak moc ovlivňovala změna času denní dobu lovu.

Prvních 14 dní ranních vycházek bylo ztraceno, slunce vyšlo dříve, než jsme mohli poprvé nahodit. V předchozím roce se při aktualizací vyhlášky č. 197/2004 podařilo ČRS upravit denní dobu lovu – odpadl složitý přepočet zimního a letního času a s tím spojené nejasnosti. Rybáři tím navíc získali hodinu rybolovu k dobru.

Vývoj se ale nedá zastavit a zdá se, že se v blízké době dočkáme podstatně radikálnější úpravy denní doby lovu. Ti kdo četli naší aktualitu z 16. 6. 2017, nebo čtou časopis Rybářství (říjnové číslo, str. 13), určitě ví, kam směřuji. Ale pojďme se na věc podívat hezky po pořádku:

28. 2. 2017 Hospodářský odbor při Radě ČRS projednával jako jeden z bodů programu návrh změny vyhlášky – navržena byla změna denní doby lovu

16. 6. 2017 schválil Hospodářský odbor při Radě ČRS na svém zasedání návrh na změnu denní doby lovu v následujícím znění:

letní období (duben – září) od 4 do 24 hod.

zimní období (říjen – březen) od 5 do 22 hod.

Návrh Hospodářského odboru byl  předán Republikové radě ČRS k projednání a schválení.

24. 8. 2017 jednatel ČRS informoval o tomto návrhu změn náměstka ministra zemědělství

7. 9. 2017 Republiková rada ČRS na svém zasedání schválila návrh Hospodářského odboru na změnu denní doby lovu a vyžádala si stanovisko MRS

19. 10. 2017 Rada MRS  nepodpořila návrh na změnu stávajících denních dob lovu ryb na MP revírech

20. 10. 2017 návrh ČRS byl předložen  Ministerstvu zemědělství se žádostí o změnu denních dob lovu ve vyhlášce k provedení Zákona o rybářství. 

Jako rybář neskrývám své nadšení z možnosti legálního nahození prutů dle nového návrhu. Domnívám se, že hodně pomůže všem, kteří se doposud kvůli své pracovní době nemohli v podzimním a zimním období dostat k vodě včas a vychutnat si rybaření právě ve chvílích, kdy candáti „koušou“ nejlépe a ještě je šance ulovit nějakého kapříka z podzimního nasazování.

V souvislosti s globální změnou klimatu se u nás otepluje a září v posledních létech připomíná spíše prodloužený srpen – proto bylo září v návrhu „připočteno“ mezi letní měsíce a umožní nám lov velkých kaprů, sumců a dalších druhů ryb do sytosti.

O dalším vývoji projednávání návrhu ČRS budeme rybářskou veřejnost samozřejmě informovat.

Pavel Vrána, hospodářské oddělení Rady ČRS