Přihlášení do RIS

Chov pstruha obecného (video)

O problematice chovu pstruha obecného hovoří dlouholetý líhňař a hospodář Západočeského územního svazu pan Jaroslav Vogl.

  • kolik je v Zpč. ÚS líhní?
  • je v dnešní době těžké chovat pstruha obecného?
  • kde a jak se získávají generační ryby?
  • jak probíhá umělý výtěr a odchov?
  • ovlivňuje predační tlak populaci pstruha?
  • mizí přirozená potrava pstruhů?
  • fenomén sucha a malé vodní elektrárny – představují problém?
  • jsou řeky a potoky znečistěné?
  • je pstruh ještě schopný přirozené reprodukce ve volné přírodě? 

Na všechny otázky naleznete odpověď ve videu.