Přihlášení do RIS

Činnost rybářské stráže v roce 2019 – zkontrolováno 11 tisíc rybářů

ddd.jpg

Ochrana řádného výkonu rybářského práva, zejména dohled nad dodržováním pravidel rybolovu je úkolem rybářské stráže. O tom, jak vypadala její činnost v loňském roce, přinášejí informace následující řádky.

Na revírech Zpč. ÚS ČRS působí cca 800 členů rybářské stráže (RS). Od roku 2009 funguje i tzv. profesionální rybářská stráž, která v roce 2019 pracovala v počtu 5 členů na základě smluvního vztahu se Zpč. ÚS ČRS, jako uživatelem revírů. Pracovní náplní profesionální RS je kontrola lovících, rybářských revírů, jejich zarybnění a označení hranic, kontrola minimálních zůstatkových průtoků u odběrů vod, školení rybářské stráže v místních organizacích a společné kontroly s "dobrovolnou" RS, státní i městskou Policií. Profistráž je velmi dobře vybavena. Disponuje dvěma loděmi – jednou se spalovacím motorem a druhou lehkou lodí vhodnou k rychlému transportu a využití v těžko přístupných lokalitách. V roce 2019 dostala i termovize, které výrazně přispěly k odhalení přestupků v nočních hodinách. Pro svoji ochranu i získání důkazních prostředků jsou tito členové rybářské stráže vybaveni kamerou a přístrojem GPS (sleduje pohyb stráže) se čtečkou čárových kódů (každá zkontrolovaná povolenka je zaevidována sejmutím čárového kódu).

V roce 2019 profesionální RS zkontrolovala 5211 revírů, 11276 lovících, udělila 546 napomenutí, zadržela 126 povolenek, 32 udic a 26 "pytláků".

Celkem bylo v roce 2019 na revírech Zpč. ÚS zadrženo (členy profesionální i dobrovolné RS) 264 ks povolenek, z toho 205 členských a 59 nečlenských. 126 povolenek zadržela 5členná profesionální RS, 125 povolenek dva členové "dobrovolné" RS, kteří úzce spolupracují s profesionální RS. Zbylých 13 (!) povolenek připadá na cca 800 členů RS.

Činnost "dobrovolné" rybářské stráže lze sledovat a vyhodnotit pouze ze zápisů o kontrole v úlovkových lístcích. Z evidence zápisů RS získané z povolenek z roku 2018 (poslední známý údaj - úlovkové lístky z roku 2019 ještě nejsou zpracovány), kterých bylo 6018, vyplývá, že pouze 322 z cca 800 členů RS udělalo alespoň jeden záznam do povolenky. Další statistika rovněž nepotěší: 152 členů udělalo více jak 5 zápisů, 80 členů více jak 20 zápisů, 30 členů více jak 50 zápisů, 12 členů více jak 100 zápisů a pouze 3 členové měli více než 200 zápisů. Nejaktivnější člen "dobrovolné RS" provedl 554 zápisů a jedná se o jednoho ze dvou členů, kteří chodí aktivně s profesionální RS.

Za doplnění stojí, že rybářská stráž má ze zákona nárok jen na 50% slevu z ceny rybářského lístku, a to je také mnohdy to jediné, co za svoji činnost dostane. Povolenku zdarma, nebo jiné úlevy dává aktivním členům RS pouze několik místních organizací, a to po předložení výkazu práce.

I v roce 2020 bude rybářská stráž pokračovat v nelehké práci a doufáme, že většina rybářů ji dokáže ocenit.