Dny otevřených dveří SRŠ Vodňany  

Zveme všechny uchazeče o studium a zájemce o prohlídku školy na dny otevřených dveří, které se budou konat vždy v sobotu v termínech 3. 11. a 8. 12. 2018 od 9.00 do 14.00 hodin.

Škola s více než 90tiletou tradicí jako jediná u nás nabízí 4letý maturitní obor Rybářství ve dvou studijních specializacích a to chov ryb a vodní stavby. Studium Vyšší odborné školy vodního hospodářství a ekologie Vodňany je tříleté, zakončené absolutoriem. Absolventi školy získávají titul diplomovaný specialista (Dis.) v oboru vodní hospodářství a ekologie. Studium VOŠ VHE je zaměřeno na problematiku tvorby a ochrany životního prostředí s důrazem na ochranu vod, vodního prostředí a vodních organismů.

Nově je otevřeno venkovní jezírko s podzemní učebnou a průhledem pod vodní hladinu. Mezi obyvatele nádrže patří okrasné mutace ryb, čtyři druhy jeseterů, kaprovci čínští a veslonosi američtí. Na jezírko navazuje mokřadní biotop s vodními a vlhkomilnými rostlinami. 
Nové objekty plní pro školu výukovou funkci, ale spolu s expozicí ryb v akváriích a rybářským muzeem je nabízeno veřejnosti k návštěvě o pravidelných dnech otevřených dveří.

Více informací naleznete na webových stránkách školy.