Přihlášení do RIS

Do revírů Zpč. ÚS ČRS byly v roce 2019 vysazeny ryby za 27 mil. Kč

Přes 200 rybářských revírů o rozloze necelých 3900 hektarů obhospodařuje Západočeský územní svaz ČRS. Jaké bylo jejich zarybnění v loňském roce a na co se mohou těšit rybáři letos? O tom přináší informace následující řádky.

Do revírů byly vysazeny ryby podle zarybňovacích plánů, a to jak v množství, tak i druhové skladbě. Kapra obecného bylo vysazeno 283 953 ks o váze 329 093 kg, lína obecného 30 038 ks - 6 461 kg, štiky obecné 71 952 ks, candáta obecného 43 521 ks, sumce velkého 2 888 ks, úhoře říčního 212 378 ks - 887 kg, pstruha obecného 107 190 ks, lipana podhorního 78 197 ks, "bílé ryby" 102 453 ks – 10 474 kg, cejna velkého 539 kg, amura bílého 2 057 kg, okouna říčního 11 429 ks – 1 021 kg, ostroretky stěhovavé 85 670 ks, podoustve říční 140 770 ks, jelce jesena 462 840 ks, jelce tlouště 245 ks, bolena dravého 4 000 ks, mníka jednovousého 9 595 ks, pstruha duhového 9 852 ks – 3 284 kg a sivena amerického 3 716 ks – 698 kg. Celková hodnota vysazených ryb činila 27 200 000 Kč.

Násady nebyly pouze ve standardních velikostech, ale částečně také v trofejních. Běžná velikost štik vysazovaných na váhu je 45 cm a nezřídka šly do revírů i štiky přesahující 80 cm. I v loňském roce se podařilo zajistit pro revíry velké kapry až do 70 cm, amury do 80 cm, dále tržní líny o velikosti 35–45 cm a také více jak 1 400 kg pstruhů duhových o průměrné velikosti 50 cm. Největší vysazený sumec v roce 2019 vážil úctyhodných 46 kg, candát pak měřil 89 cm. Ve stejném trendu bude probíhat i zarybnění v letošním roce.

Územní svaz cíleně usiluje o zachování biodiverzity rybí obsádky vodních toků, a proto každý rok zajišťuje více jak 700 tisíc kusů původních reofilních druhů ryb, které vysazuje do vhodných lokalit. Revíry jsou rovněž zarybňovány tzv. bílou rybou; skupina takto označená v zarybňovacích plánech je z velké části složena z okouna říčního, plotice obecné a perlína ostrobřichého. Věnujeme se i rychleným plůdkům štik o velikosti 6 – 12 cm, kde je kladen důraz na jejich řádné vysazení podél břehové partie (i z plavidel). Cílem je zajistit zarybnění co nejpestřejší velikostní, resp. věkovou skladbou ryb od každého druhu.

Věříme, že péče věnovaná zarybnění revírů je poznat a rybáři ji ocení v podobě dobrých úlovků. I v letošním roce udělá Západočeský územní svaz ČRS kvalitním zarybněním maximum pro spokojenost rybářů, kteří navštíví jeho rybářské revíry.

Odkaz na video z vysazování candátů: 

https://www.youtube.com/watch?v=YwJuZWVeY-c