Přihlášení do RIS

Dobrovolníci zorganizovali úklid Klabavské nádrže

Český svaz ochránců přírody v Rokycanech, Český rybářský svaz - místní organizace Rokycany, Povodí Vltavy, s. p. a několik dobrovolníků o uplynulém víkendu / 21. dubna / uklidila okolí Klabavské nádrže. Stalo se tak v rámci kampaně „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, jejíž cílem není jen úklid přírody, ale i výchova veřejnosti k okolnímu prostředí. Obliba této kampaně rok od roku vzrůstá a je chvályhodné, že podobných uklízecích akcí přibývá. Neorganizují je však jen ochránci přírody, ale řada jiných subjektů, což je jistě dobře. Bližší informace o této aktivitě, do které se může zapojit každý, najdete na www.uklidmecesko.cz .

Prvotním impulsem vzniku této aktivity byl celoživotní sen australského stavitele lodí a jachtaře Iana Kiernana obeplout svět. Ve svých 47 letech podnikl na jachtě cestu kolem světa / 1986 – 1987 /. Během plavby byl však šokován, když viděl, čím vším jsou moře znečištěná a zaneřáděná. Po svém návratu domů se rozhodl sezvat své přátele, ti pozvali své přátele a společně s dalšími pak vyčistili 270 km mořského pobřeží. Bylo to 8. ledna 1989. Tehdy dobrovolníci sebrali 5 000 tun odpadu. Další rok se rozšířila kampaň po celé Austrálii a poté do dalších zemí. A myšlenka Clean Up the World byla na světě. U nás tato kampaň probíhá od roku 1993 a účastní se jí několik tisíc dobrovolníků z nejrůznějších organizací, přičemž ani rokycanští ochránci nejsou výjimkou. Organizují úklidy každoročně a sebraný odpad je dále recyklován.

Klabavská nádrž nedaleko Rokycan je známou zastávkou celé řady opeřenců při jarních a podzimních tazích. Máte-li štěstí, setkáte se zde s kormorány, volavkami, orlovci či jinými zajímavými druhy, orla mořského nevyjímaje. Na Klabavské nádrži se však můžete setkat i se zástupci savců. Spatřit zde můžeme vydru říční či bobra evropského. Vzhledem k tomu, že je to zvíře s noční aktivitou – uvidíte spíše jeho pobytová znamení – poražené či okousané stromy. Vodní plocha je však také rájem rybářů. Jdete-li okolo, jistě na některého vyznavače Petrova cechu narazíte, jak tiše sleduje, až mu nějaká ryba zabere.

Letošní akce vypukla úderem deváté hodiny, kdy k sídlu rokycanských ochránců přírody kromě členů organizace dorazilo i několik dobrovolníků včetně místostarosty Rokycan Mgr. Jana Šaška, který je významným podporovatelem aktivit rokycanských ochránců přírody. Auty se poté všichni účastníci uklízecí akce přesunuli před domek hrázného Klabavské nádrže Jiřího Groskopfa. Po krátkém úvodnímu slovu organizátorů začal úklid nepořádku, který zde lidé zanechali při svých aktivitách. Sympatické je, že se do akce zapojili i samotní vyznavači rybolovu, což dává možnost další spolupráce s touto početnou skupinou hospodářů v krajině při její ochraně. Ti také byli přítomni spolu s obyvateli rokycanské části Borek při úklidu, který se odehrál v nedávné době v této části Rokycan a zřejmě nastartoval novou tradici. Stejně tak je nutné moc poděkovat panu Martinu Štěpánkovi, který v rámci geocachingu se svými kamarády již v březnu uklidil podstatnou část okolí Klabavské nádrže a významně tak přispěl ke zdaru této celorepublikové akce.

Byť nás i přes krásné jarní počasí a poměrně velkou reklamu ve sdělovacích prostředcích nepřišlo mnoho, byla práce za dopoledne hotová. Nasbíraná téměř tuna nejrůznějšího odpadu hovořila za své. V pytlích, které včetně rukavic bezplatně dodal ústřední koordinátor, tak skončilo vše, co v krásné přírodě Klabavské nádrže nemělo co dělat – plasty, sklo i nejrůznější kuriozity. Všechny tyto věci hyzdící přírodu byly pracovníky Povodí Vltavy, s. p., kteří se do akce také významně zapojily, svezeny k dalšímu zpracování. Akce poté pokračovala společným opékáním klobás jako poděkování všem zúčastněným a následným odjezdem zpět domů s pocitem dobře vykonané práce pro přírodu. I z tohoto důvodu se každoročně rokycanští ochránci přírody společně s dobrovolníky pouštějí do úklidu této krásné lokality. Vždyť podíváme-li se kolem nádrže, je její okolí silně znečištěno nejen od samotných lidí, kteří se v její blízkosti pohybují, ale i díky četným naplaveninám, které sem přinese voda z Padrťského potoka. Nutno však podotknout, že lidí, kteří chtějí pro své okolí něco udělat, rok od roku ubývá. A to je jistě škoda. O to více děkujeme těm, kteří přišli a odvedli kus skvělé a potřebné práce.

 

 

Pavel MOULIS

předseda ZO ČSOP Rokycany