Přihlášení do RIS

Dodatek k rybářskému řádu platný pro rok 2018

Západočeský územní svaz vydal dodatek k rybářskému řádu a soupisu revírů pro držitele územních povolenek na vodách mimopstruhových a pstruhových platný pro rok 2018. Tento dodatek bude vydán spolu s povolenkou k lovu při jejím výdeji. Možnost ke stažení ve formátu pdf. zde.