Přihlášení do RIS

Blíží se termín 15.ledna  

Dle zákona je držitel povolenky k lovu povinen povolenku do 15 dnů po skončení její platnosti odevzdat organizaci, která ji vydala. Pro držitele ročních povolenek platí termín do 15. 1. 2014. Sumář úlovků a docházek musí být řádně vyplněn, nevyplněné řádky v Oddílu II povolenky k lovu je nutné proškrtnout.

Metodický pokyn