Přihlášení do RIS

Havárie Drnový potok – aktuální informace

Zdroj informací: Povodí Vltavy s. p., Krajský úřad Plzeňského kraje

Vzhledem k poklesu úrovně znečištění rušíme již i pro řeku Berounku doporučení nepoužívat povrchovou vodu na zalévání na zahradách, k napájení dobytka a ke koupání.

Z preventivních důvodů stále nedoporučujeme konzumaci ryb ulovených v řece Úhlavě a Berounce, včetně souvisejících toků, dokud nebudou k dispozici výsledky rozborů odchycených ryb v řece Úhlavě, které prokáží či vyvrátí možnost vlivu na lidské zdraví.

Další postup:

Vodohospodářské laboratoře Povodí Vltavy pokračují v havarijním monitoringu na Úhlavě a Berounce.

Snížení odtoku z vodní nádrže Hracholusky proběhne zítra, tj. v pátek 18. 10. v dopoledních hodinách. V důsledku snížení odtoku z VD Hracholusky bude od 18. 10. odpoledních hodin klesat postupně průtok na Berounce pod Plzní a následně na celém jejím toku, v Berouně se pokles projeví v sobotu 19. 10. odpoledne.