Přihlášení do RIS

Hydrobiologická exkurze na revírech Západočeského územního svazu, ČRS, z.s.

 SDC15368.jpg

Dne 21. června 2023 byly v rámci kurzu Hydrobiologická exkurze garantovaným Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích provedeny orientační hydrobiologické průzkumy na revírech 431 036 Ohře 15 a 433 007 Čistá (potok) 1. Na průzkumy dohlížel rybářský technik Ing. Hynek Dort. Odlovy motorovým elektrickým agregátem doplňovaly komplexní průzkum stanoviště zahrnující popis prostředí středně velké řeky a malého potoka, měření základních charakteristik vody sondami, odběr a určení sinic a řas, bentických bezobratlých a vodní a mokřadní vegetace.

Na Ohři bylo v oblasti jezu z kamenů nad Loktem chyceno 60 jedinců 12 druhů ryb (hrouzek obecný, jelec jesen, jelec tloušť, koljuška tříostná, mník jednovousý, okoun říční, ostroretka stěhovavá, ouklej obecná, perlín ostrobřichý, plotice obecná, podoustev říční a vranka obecná). Nejhojněji byl zaznamenán jelec tloušť 27 % úlovku, následně plotice obecná 20 % a jelec jesen 17 %. Opačně po jednom jedinci byli chyceni okoun říční a mník jednovousí. Největší chycenou rybou byl mník velikosti 200 mm SL. Naprostá většina ostatních ryb byla velikostí do 10 cm SL odpovídající mladým rybám.

V případě potoka Čistá bylo chycenou pět pstruhů obecných o velikostech 130 až 150 mm SL. Tento tok je významně pozměněn morfologickými úpravami. Vlastní koryto je vydlážděno a na delším úseku vede podpovrchovou šachtou. Pstruzi byli zjištěni v uměle vytvořených tůních. 

Obě lokality se lišily složením rybích obsádek a dalších skupin organismů, substrát dna byl na Ohři kamenitý s pískem X na Čistém potoce dlažba, písek a nízká vrstva bahna. Ohře byla teplejší 20,9 X 15,8 °C a měla vyšší vodivost 670 X 96 µS. Porovnání charakteristik prostředí, parametrů vody a její oživení je nejefektivnější způsob přenosu informací a zkušeností.

Účastníci exkurze velice děkují Západočeskému územnímu svazu ČRS a MO ČRS Loket za umožnění průzkumu a těší se na další spolupráce.

 

S přátelským pozdravem Petrův zdar, RNDr. Petr Blabolil, Ph.D.

Chcete  si přečíst další aktualitu nebo jít na úvodní stránku?

Chcete nám zanechat vzkaz nebo máte něco o čem by měli vědět i ostatní? Napište nám.

Dodatek_Zpč.ÚS_2024.png

Dodatek 2024

Více

Akce_prvni_povolenka_zdarma_2020.png

První povolenka pro děti zdarma

Již od roku 2014 podporuje Západočeský územní svaz ČRS zájem dětí o rybaření poskytnutím první povolenky k lovu ryb zdarma. Tato akce pokračuje i v roce 2024.

Více

Rybářský řád 2023 - 2024 Zpč. ÚS.PNG

Rybářský řád a soupis rybářských revírů 2023-2024

Více