Přihlášení do RIS

Hydrobiologický průzkum na Úhlavě

4.jpg

Dne 26. dubna 2023 byl Přírodovědeckou fakultou (PřF JU) a Fakultou rybářství a ochrany vod (FROV) Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích proveden hydrobiologický průzkum části rybářského revíru 433057 Úhlava 10. Na průzkum dohlížel hospodář revíru Miroslav Suchan. Těžištěm průzkumu bylo provedení odlovu motorovým elektrickým agregátem. Úsek o délce 75 metrů byl proloven 2x a celkem bylo sloveno osm pstruhů obecných a 24 vranek obecných. Při přepočtu na plochu vychází početnost 2 pstruzi a 18 vranek na 100 m2. Pstruzi dosahovali velikostí od 26 mm po 174 mm (průměr 130 mm) celkové délky a v případě vranek 31 mm až 95 mm (průměr 53 mm) celkové délky. Oba zjištěné druhy se v toku přirozeně rozmnožují a vytváří zdravé životaschopné populace. Během odlovu protékalo Úhlavou nadprůměrné množství vody, která však byla bez zákalu. Dále byly měřeny základní charakteristiky vody sondami (voda má kyselejší charakter s nízkou vodivostí a vysokou koncentrací rozpuštěného kyslíku) a odebrán zoobentos pro následné zpracování v laboratoři (potravní základna pro ryby se na první pohled zdá dostatečná). Zjištěné výsledky budou podkladem pro bakalářskou práci na PřF JU a jsou součástí dlouhodobého výzkumu PřF JU a Biologického centra AV ČR, v.v.i. na Šumavě. Akademičtí pracovníci velice děkují Západočeskému územnímu svazu ČRS a MO ČRS Nýrsko za umožnění průzkumu a těší se na další spolupráce.

 

S přátelským pozdravem Petrův zdar, RNDr. Petr Blabolil, Ph.D.

Chcete  si přečíst další aktualitu nebo jít na úvodní stránku?

Chcete nám zanechat vzkaz nebo máte něco o čem by měli vědět i ostatní? Napište nám.

Dodatek_Zpč.ÚS_2024.png

Dodatek 2024

Více

Akce_prvni_povolenka_zdarma_2020.png

První povolenka pro děti zdarma

Již od roku 2014 podporuje Západočeský územní svaz ČRS zájem dětí o rybaření poskytnutím první povolenky k lovu ryb zdarma. Tato akce pokračuje i v roce 2023.

Více

Rybářský řád 2023 - 2024 Zpč. ÚS.PNG

Rybářský řád a soupis rybářských revírů 2023-2024

Více