Přihlášení do RIS

Vzhledem k vývoji epidemie koronaviru si dovolujeme shrnout klíčová opatření, které je nezbytné dodržovat v případě konání rybářských závodů.

S účinností od 24. září 2020 se omezují hromadné akce tak, že na hromadné akci konané ve venkovním areálu členěném do sektorů nelze připustit více než 2 000 účastníků v jeden čas.

Do těchto limitů se nezapočítávají osoby, které se podílejí na realizaci hromadné akce, jsou-li odděleni od účastníků.

Je přípustné konat hromadné akce pro více než 50 lidí ve venkovních prostorech jen tak, že každý účastník má určeno své místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje.

Zároveň dochází k omezení hromadných akcí s účastí přesahující ve stejný čas 50 osob, které se konají převážně ve venkovních prostorech, tak, že jejich účastníci jsou povinni dodržovat rozestupy od jiných účastníků alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, ledaže se zdržují na určeném místě k sezení.

Tím dochází k omezení účastníků v prostorech pro stání, kde dochází k zpravidla velmi úzkému kontaktu a nedodržování potřebných rozestupů mezi lidmi.

Toto nové nařízení jsme přímo konzultovali s call-centrem hygienické stanice. Dle telefonického vyjádření HS lze pořádat závody LRU plavaná a LRU feeder s účastí nad 50 účastníků s tím, že každý účastník má vyhrazeno vlastní místo pro lov ryb.

Dle samotné charakteristiky závodů LRU muška a LRU přívlač lze pořádat závody v těchto odvětvích pouze v případě maximální účasti 50 závodníků. Do tohoto limitu se při takovéto akci započítávají i pořadatelé, protože přicházejí do přímého kontaktu s účastníky závodů.

Dle samotné charakteristiky závodů v RT, lze pořádat závody s účastí nad 50 osob s tím, že každý z účastníků bude mít mezi výkonem v disciplíně RT své místo k sezení a mezi účastníky bude dodržen minimálně dvoumetrový odstup.  

Všichni účastníci závodů LRU a RT (včetně pořadatelů) by měli od sebe dodržovat 2 metrové rozestupy a musí mít nasazené roušky.

Závodníci při sportovním výkonu nemusí mít nasazenou roušku. Po bezprostředním ukončení sportovního výkonu si závodníci musí roušku opět nasadit.

Doporučujeme opustit od slavnostního vyhlášení výsledků po skončení závodů. Slavnostní vyhlášení závodů lze pořádat za předpokladu, že účastnici vyhlášení budou mít své místo k sezení s doporučeným rozestupem 2 metry. Každý z účastníků by měl mít nasazenou roušku a dodržovat veškeré hygienické předpisy.

Doporučujeme pořadatelům, aby zajistili od účastníků závodů čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Vyjádření hygienické stanice v souvislosti s pořádáním rybářských závodů je nejednoznačné, a proto je na zvážení všech pořadatelů rybářských závodů, zda za současné zhoršené situace s vývojem nákazy Covid – 19 je vhodné pořádat rybářské závody, i v případě, že budou splněny shora uvedené podmínky.

Více informací k současným opatřením je možné nalézt na stránkách Ministerstva zdravotnictví


Převzato z rybsvaz.cz

Chcete  si přečíst další aktualitu nebo jít na úvodní stránku?

Chcete nám zanechat vzkaz nebo máte něco o čem by měli vědět i ostatní? Napište nám.

Dodatek_Zpč.ÚS_2024.png

Dodatek 2024

Více

Akce_prvni_povolenka_zdarma_2020.png

První povolenka pro děti zdarma

Již od roku 2014 podporuje Západočeský územní svaz ČRS zájem dětí o rybaření poskytnutím první povolenky k lovu ryb zdarma. Tato akce pokračuje i v roce 2024.

Více

Rybářský řád 2023 - 2024 Zpč. ÚS.PNG

Rybářský řád a soupis rybářských revírů 2023-2024

Více