Přihlášení do RIS

V této souvislosti si dovolujeme upozornit na několik záležitostí, které mohou být pro rybáře při výdeji povolenek a prodeji členství na rok 2024 velmi důležité:

  • Pro vydání povolenky je bezpodmínečně nutné mít u sebe rybářský lístek, což je ze zákona povinná podmínka pro vydání povolenky k lovu ryb. Parametry rybářského lístku bude místní organizace zaznamenávat na kartě rybáře (a rybář následně bude systémem upozorňován například na blížící se konec jeho platnosti).
  • Společně s úhradou členských povinností budou místní organizace do systému doplňovat číslo členské legitimace za předpokladu, že ho doposud neevidovaly. Jedná se o číslo uvedené na titulní straně průkazky u čárového kódu. V případě, že Vaše členská legitimace kód neobsahuje, bude na ní doplněn samolepícím štítkem nebo bude legitimace vyměněna.
  • Část organizací, které nyní evidenci členské základny prováděly způsobem vylučujícím systémovou migraci, bude do systému zadávat členy nově; jedná se přibližně o 12-15 tisíc členů (z celkových 265 000 osob). V takovém případě prosíme o shovívavost (založení nového člena přes systém trvá přibližně o 2 minuty déle než prodej povolenky a členství existujícímu členovi, další rok samozřejmě tuto administrativu již nebudete muset absolvovat).

Každé nasazení nového systému je komplikovanou záležitostí, proto si Vás dovolujeme požádat o trpělivost během prvotních výdejů.

Věříme, že po prvním náročném roce (kdy je zejména potřeba aktualizovat a uvést do perfektního pořádku všechny údaje o členech) ocení členové možnosti, které jim existence RIS přinese.

ris.png

Na závěr si dovolujeme krátké shrnutí: Jaký bude další postup a co přinese RIS rybářům?

RIS je systém, do kterého budou mít přístup všichni členové ČRS. V příštím roce bude možné si ze strany rybáře vytvořit vlastní přístupové údaje, které se propojí s jeho členskou kartou a řadu věcí mu systém umožní zařídit z pohodlí domova – od úhrady členských známek (které již od této sezóny nebudou v papírové podobě, tzn. nevylepují se do legitimace), brigád, objednávky povolenek až po vystavení převodky do jiné MO v případě například stěhování.

U povolenek, které budou již přes systém vydané (tzn. na rok 2024) bude ve velké části případů umožněno i jejich elektronické odevzdání (přepisem do systému nebo scanem), postupně v řadě územních svazů mění podobu i formát povolenky z „harmoniky“ na A4, u které již není nutné na konci roku zpracovávat rybářem sumář úlovků a docházek.

V brzkém jaře budou rovněž představeny nové webové stránky ČRS, které jsou nadstavbou systému a budou rybářské veřejnosti poskytovat informace o revírech, aktualitách a celkově činnosti ČRS významně přehlednější a detailnější formou než doposud. Zároveň s tím bude spuštěna mobilní aplikace, která bude sloužit nejen rybářské stráži pro efektivní kontrolu lovících v terénu, ale i nejširší členské základně k orientaci v revírech, včetně možnosti zadávání docházek, ponechaných i neponechaných úlovků a řadě dalších věcí, které považujeme za atraktivní pro členskou základnu.

Pevně věříme, že nový RIS usnadní práci a ušetří čas všem organizačním složkám napříč celým ČRS, ale především i našim rybářům.

Petrův zdar!

Za ČRS Lukáš Mareš, Tomáš Kočica

Převzato z www.rybsvaz.cz

Chcete  si přečíst další aktualitu nebo jít na úvodní stránku?

Chcete nám zanechat vzkaz nebo máte něco o čem by měli vědět i ostatní? Napište nám.

Dodatek_Zpč.ÚS_2024.png

Dodatek 2024

Více

Akce_prvni_povolenka_zdarma_2020.png

První povolenka pro děti zdarma

Již od roku 2014 podporuje Západočeský územní svaz ČRS zájem dětí o rybaření poskytnutím první povolenky k lovu ryb zdarma. Tato akce pokračuje i v roce 2024.

Více

Rybářský řád 2023 - 2024 Zpč. ÚS.PNG

Rybářský řád a soupis rybářských revírů 2023-2024

Více