Přihlášení do RIS

Informace k rybolovu v nouzovém režimu

Vážené rybářky, vážení rybáři,

vládní krizová opatření proti šíření koronaviru jsou platná do 1.4.2020, s velkou pravděpodobností se však dá očekávat prodloužení. Do doby jejich zrušení či zmírnění nelze počítat s obnovením obvyklého provozu kanceláří a výdejen povolenek místních organizací. Běžná hospodářská činnost ČRS, zejména zarybnění rybářských revírů, probíhá standardním způsobem.

Členům ČRS proto přinášíme několik informací:


Vyřizování členských záležitostí

Některé místní organizace přistoupily ke korespondenčnímu vyřizování členských záležitostí a členskou známku či povolenku vám zašlou poštou. Další MO ČRS vydají povolenku jiným bezkontaktním způsobem. Ostatní výdej úplně zastavily.

Západočeský územní svaz ČRS požádal interní cestou místní organizace, aby zvážily možnost zavedení bezhotovostní úhrady členství a povolenek a jejich korespondenční výdej, případně našly jinou přípustnou cestu, jak vyjít svým členům v současné mimořádné situaci vstříc.

Doporučujeme:

 • Sledujte webové stránky vaší mateřské místní organizace – najdete tam informace a pokyny, pokud MO zajistila výdej povolenek a známek nekontaktním způsobem.
 • Ověřte si možnost alternativní úhrady členské známky a pořízení povolenky telefonicky u některého z funkcionářů výboru MO ČRS.
 • Berte na vědomí, že „alternativní“ forma výdeje povolenek záleží na rozhodnutí a podmínkách každé MO, nelze si ji vynutit.

 Termín pro zaplacení členství

Republiková rada ČRS rozhodla s ohledem na mimořádnou situaci neuplatňovat v letošním roce termín pro nejpozdější úhradu členského příspěvku (30.4.2020) a umožnit jeho zaplacení i po tomto datu bez rizika zániku členství.

Doporučujeme:

 • Máte-li zájem co nejrychleji získat povolenku k rybolovu (a bez členské známky ji nedostanete), kontaktujte svoji MO, zda lze vše vyřídit korespondenčním způsobem.
 • Pokud se zatím obejdete bez povolenky, nebo vůbec nepočítáte s jejím pořízením, ověřte u MO možnost bezhotovostní platby členství, případně můžete využít možnosti zaplatit členskou známku po termínu, v době, kdy bude v MO obnoven běžný způsob vyřizování členských záležitostí.

  Rybářské lístky

Ministerstvo zemědělství ČR v tiskové zprávě informovalo, že všichni jimž skončila platnost rybářského lístku po 1. březnu 2020, mohou během nouzového stavu v České republice lovit ryby i nadále s tímto neplatným dokladem.

Takový rybářský lístek není ani překážkou pro vydání povolenky.

Opatření však platí pouze po dobu vyhlášeného nouzového stavu.

Doporučujeme:

 • Pokud jde o váš případ, využijte uvedené možnosti a počkejte s  pořízením rybářského lístku do skončení nouzového stavu.
 • Přestože některé úřady rybářské lístky vydávají, neriskujte zbytečně jejich návštěvou své zdraví i zdraví úředníků.

Individuální rybolov

Výkon rybářského práva není zakázán, k vodě můžete.

Doporučujeme (velmi důrazně):

 • Nezneužívejte této možnosti pobytu v přírodě spojeného s rybolovem společnými výpravami na ryby. Nejsou povolené.
 • Dodržujte povinnost nosit roušky, vyhledávejte místa s malou, nejlépe žádnou koncentrací rybářů.
 • Pokud jsou u revíru další rybáři, dodržujte předepsanou minimální vzdálenost od sebe ( 3 nebo 20 m podle způsobu rybolovu, viz Rybářský řád, příloha č. 7 k vyhlášce k provedení zákona o rybářství), nevyužívejte (s výjimkou rodiny) možnosti se domluvit na menší vzdálenosti.

Rybářská stráž

Její činnost není omezena.

Doporučujeme:

 • Dodržujte pravidla rybolovu.
 • Nepočítejte s tolerancí porušení pravidel rybolovu, v době krizového stavu čeká přestupce spíše přísnější postih.

Chovejte se rozumně, dodržujte opatření nouzového stavu, chraňte sebe i ostatní a hlavně si udržte zdraví!

Petrův zdar!

Ing. Jan Štípek, předseda Zpč. ÚS ČRS

Martin Bílý, jednatel Zpč. ÚS ČRS


Chcete  si přečíst další aktualitu nebo jít na úvodní stránku?

Chcete nám zanechat vzkaz nebo máte něco o čem by měli vědět i ostatní? Napište nám.

Dodatek_Zpč.ÚS_2024.png

Dodatek 2024

Více

Akce_prvni_povolenka_zdarma_2020.png

První povolenka pro děti zdarma

Již od roku 2014 podporuje Západočeský územní svaz ČRS zájem dětí o rybaření poskytnutím první povolenky k lovu ryb zdarma. Tato akce pokračuje i v roce 2023.

Více

Rybářský řád 2023 - 2024 Zpč. ÚS.PNG

Rybářský řád a soupis rybářských revírů 2023-2024

Více