Přihlášení do RIS

Ing. Roman Heimlich, Ph.D.: nový jednatel Českého rybářského svazu

Od 1. září 2019 se pozice jednatele ČRS ujímá Ing. Roman Heimlich, Ph.D. který ve funkci nahrazuje Ing. Jana Štípka, který odchází do plánovaného důchodu. Nového jednatele do funkce uvedl předseda ČRS Dr. Karel Mach. 

Ing. Heimlich přichází do Českého rybářského svazu z Ministerstva zemědělství ČR, kde působil od roku 2008; v posledním období na pozici vedoucího Oddělení rybářství a včelařství. Vystudoval Střední rybářskou školu Vodňany, vysokoškolský titul získal nejprve na Mendelově univerzitě v Brně v oboru Rybářství, doktorský titul poté v oboru Ekologie a životní prostředí. S činností ČRS má dlouhodobé zkušenosti také jako úspěšný reprezentant LRU muška - posledním úspěchem je týmové zlato z mistrovství Evropy z roku 2018 ve Vyšším Brodě.

Podle platných Stanov jednatel společně s předsedou Svazu tvoří statutární orgány a zastupují ČRS navenek; jednatel svazu se účastní jednání Republikové rady a má zde hlasovací právo. Od zasedání v září 2019 tak bude Republiková rada patnáctičlenná - dosavadní jednatel Ing. Štípek se nadále bude zasedání Rady účastnit z pozice předsedy Západočeského územního svazu (do této chvíle díky tomu měla Rada 14 členů).

Přejeme panu jednateli mnoho úspěchů.


Zdroj: Rada ČRS, z. s.