Přihlášení do RIS

Instruktáž státního trenéra juniorů v rybolovné technice

Dne 26. března 2017 proběhla ve Kdyni na hřišti fotbalového klubu SK Kdyně instruktáž k jednotlivým disciplínám pětiboje v rybolovné technice. Instruktáž provedli státní trenér juniorské reprezentace p. Karel Světelský a seniorský reprezentant ČR Bc. Karel Kobliha. Toto setkání bylo směrované zejména k trenérům mládeže, kterým tato instruktáž má pomoci při tréninku mládeže.

            Sraz účastníků byl v 9:00 hodin ve Kdyni na hřišti Na Kobyle. Na úvod p. Světelský vysvětlil účastníkům-trenérům svůj záměr, s jakým do Kdyně přijel. Hlavní náplní instruktáže byla pomoc trenérům odstranit technické chyby při tréninku zejména začínajících závodníků, tak aby v dalším průběhu jejich závodní kariéry nemusely být tyto chyby odstraňovány již jako zažité. Poté se již začali věnovat jednotlivým disciplínám pětiboje. První disciplína, jež se instrumentovala, byla muška skish, kde se trenéři zaměřili zejména na postoj na pódiu, držení prutu, vodění šňůry a pokládání mušky. Další instrumentovanou disciplínou byla disciplína arenberg, kde se zaměřili především na vedení ruky při stranových hodech. Následovala disciplína muška dálka, kde zdůraznili postoj na pódiu, práci se šňůrou a odhod. Nakonec proběhla instruktáž disciplíny zátěž dálka jednoruč, kde bylo předvedeno jak má probíhat základní trénink od základního odhozu až po odhoz z otočky.

            Během instruktáží předvedli přítomní mladí závodníci trenérům provedení jednotlivých disciplín, a tito na místě se snažili o odstranění chyb a chybných návyků. Někteří z našich trenérů si instruktáž natočili, aby ji mohli využít v přípravě a tréninku ostatních nepřítomných mladých závodníků. Na závěr si účastníci vzájemně poděkovali za účast a popřáli si hodně úspěchů do další práce s mládeží. 

             Jiří Patka