Přihlášení do RIS

Instruktáž státního trenéra juniorů v rybolovné technice

Dne 8. března 2018 proběhla ve Kdyni na hřišti fotbalového klubu SK Kdyně instruktáž státního trenéra mládeže v rybolovné technice p. Karla Světelského. Při instruktáži mu byl nápomocen p. Karel Kobliha seniorský reprezentant v rybolovné technice a na místě byl rovněž přítomen p. Václav Váchal trenér RT mládeže Západočeského územního svazu Plzeň.

            Sraz účastníků byl v 9:00 hodin ve Kdyni na hřišti Na Kobyle.  Hlavní náplní instruktáže byla pomoc trenérům odstranit technické chyby při tréninku zejména začínajících závodníků, aby v dalším průběhu jejich závodní kariéry nemusely být tyto chyby odstraňovány. Na místě byli rovněž úplní nováčci v RT, kterým trenéři pomohli i se sestavením prutu na disciplínu muška skish a poskytli rady do začátku. Poté se již začali věnovat jednotlivým disciplínám pětiboje. První disciplína, jež se instrumentovala, byla muška skish, kde se trenéři zaměřili zejména na postoj na pódiu, držení prutu, vodění šňůry, pevné body při výtazích a pokládání mušky. Další instrumentovanou disciplínou byla disciplína arenberg, a poté následovala disciplína zátěž skish. Trenéři se zaměřili u těchto terčových disciplín na postoj závodníka u odhozového prkénka v souvislosti s korigováním letu zátěže. Následovala disciplína muška dálka, kde zdůraznili postoj na pódiu, práci se šňůrou, rozsah pohybu prutu při vodění šňůry a odhoz. Nakonec proběhla instruktáž disciplíny zátěž dálka jednoruč, kde bylo předvedeno jak má probíhat základní trénink od základního odhozu až po odhoz z otočky.

            Během instruktáží předvedli přítomní mladí závodníci trenérům provedení jednotlivých disciplín, a tito na místě se snažili o odstranění chyb a chybných návyků. Někteří z našich trenérů si instruktáž natočili, aby ji mohli využít v přípravě a tréninku ostatních nepřítomných mladých závodníků.

Na závěr bych chtěl poznamenat, že v loňském roce, kdy proběhla tato instruktáž poprvé, přivezla děvčata Západočeského územního svazu z Mistrovství republiky mládeže v Pelhřimově tituly v žačkách a juniorkách, a v družstvech se umístnily na krásném druhém místě.   

            Za pořadatele Jiří Patka