Přihlášení do RIS

Naši milí, rybářky a rybáři,

nacházíme se na přelomu roku 2019 a 2020 a proto dovolte krátkou zprávu o stavu Západočeského územního svazu ČRS. Nechci vás ve svátečním čase unavovat dlouhým čtením, zmíním jen nejdůležitější věci. Ostatně - na větší bilancování dojde u příležitosti poloviny čtyřletého volebního období, které završíme v květnu 2020 územní konferencí Západočeského územního svazu ČRS.

Členská základna

S radostí registrujeme zájem o rybolov a rybařinu - za poslední dva roky se rozšířily počty našich členů o 1038 rybářů. A co potěší nejvíce, z toho bylo 194 dětí do 15 let. (Více o vývoji členské základny www.rybsvaz.cz). Vážíme si toho, váš zájem o Český rybářský svaz je pro výbor územního svazu závazkem i motivací do další činnosti.

Rybářské revíry a jejich zarybnění, chov ryb

Západočeský územní svaz ČRS má v užívání 204 rybářských revírů o výměře téměř 3900 hektarů. Každým rokem se do nich vysazují ryby v hodnotě cca 25 mil. Kč, z toho zhruba 2 mil. Kč představuje dotace Ministerstva zemědělství na podporu mimoprodukčních funkcí rybářských revírů. V zarybnění se nesoustřeďujeme jen na kapra, ten ostatně tvoří, měřeno počtem vysazených kusů, jen okolo 40% zarybnění. Stále více finančních prostředků věnuje územní svaz vysazování říčních druhů ryb, jako je ostroretka, podoustev, jelci, mník, okoun a další. Daří se vysazovat i dravé ryby ve větších velikostech. To vše s cílem postupně se přiblížit co nejrozmanitější a přirozenější skladbě rybí obsádky ve volných vodách. Výhodou našeho územního svazu je malá závislost na nákupu ryb od mimosvazových subjektů – západočeské místní organizace totiž disponují 500 ha chovných rybníků (na větší ploše, 528 ha, hospodaří pouze Jč. ÚS ČRS) s ročním výlovkem okolo 480 tun ryb, takže většina zarybnění revírů pochází od našich místních organizací.

Věříme, že rybáři v roce 2019 ocenili nové možnosti rybolovu – rybníky Dravý 1 a 2 (1,8 ha) v Malesicích poblíž Plzně, Vícenický rybník (15 ha) nedaleko Klatov, nádrž Lesík (10 ha) u Nejdku a zatopený důl Gsteinigt (3,2 ha) v Sokolově.

Pokud se týká cen povolenek, tak se po dlouhodobější stagnaci zvýší pro rok 2020 ceny západočeské roční územní pstruhové i mimopstruhové povolenky o 100 Kč, celosvazová podraží o 300 Kč.  Platnost povolenek je prodloužena až do 10. ledna následujícího roku. V rybářském řádu nedochází k žádným výrazným změnám, již v průběhu roku 2019 byl úplný zákaz lovu muškařením a na umělou mušku na mimopstruhových revírech od 1.1 do 15. 6. nahrazen úpravou umožňující tento lov za dodržení určitých podmínek.

Rybářská stráž

Deset let funguje na revírech Zpč. ÚS ČRS profesionální rybářská stráž v současném počtu 6 členů, která ročně u vody prokazatelně zkontroluje okolo 12 tisíc (!) povolenek. Při výkonu funkce totiž musí povinně používat GPS přístroj se čtečkou čárových kódů, proto je evidence pohybu stráže a kontrolovaných povolenek zcela přesná a nezpochybnitelná. Profi rybářská stráž je (a stále více bude) využívána i ke kontrolám zarybnění revírů. K ní se řadí ještě 700 členů dobrovolné rybářské stráže, z nichž značná část má již před mnoha lety zavedenou „krajskou“ působnost.

IS LIPAN

Členskou evidenci a administrativu mezi místními organizacemi a územním svazem již desátým rokem výrazně zjednodušuje a zrychluje informační systém LIPAN, který nechal na profesionální úrovni zpracovat Zpč. ÚS ČRS po neúspěšné snaze zavést celosvazový IS (na něm se však v současné době pracuje). LIPAN funguje na webovém rozhraní (bez instalace software do konkrétního počítače), oprávněným funkcionářům MO i ÚS je po zadání hesla pohodlně přístupný z jakéhokoliv počítače. Po zavedení systému se výrazně zvýšil komfort pro výdejce povolenek i členy, odpadly účelové přechody členů postižených odnětím povolenky do jiné MO, další povolenku nedostane na žádném výdejním místě ani nečlen, kterému byla povolenka zadržena rybářskou stráží po spáchání přestupku. Prostřednictvím IS Lipan probíhají i veškeré komunikační toky mezi místními organizacemi a územním svazem i jeho funkcionáři.

Fond SHR a jednotné brigády

Podstatnému snížení migrace členů mezi MO z důvodu různě vysokých „brigád“ přispělo již před 9 lety rozhodnutí územní konference o zřízení Fondu SHR, který v praxi přinesl jednotnou náhradu brigád (vylepený kolek SHR) ve výši 500 Kč (platí ten člen, který si kupuje povolenku k rybolovu). Takto vybraná částka (cca 11 mil. Kč) je podle stanovených kritérií (počet členů, finanční hodnota násad z produkce MO vysazených do revírů ÚS a výměra obhospodařovaných revírů) bezezbytku přerozdělena zpět místním organizacím. V důsledku zavedení fondu SHR většina západočeských MO ČRS pracovní povinnost členů zrušila.

A na závěr ……

Rok 2019 byl pro Západočeský územní svaz ČRS, který tvoří 55 místních organizací a 30351 členů poměrně úspěšný, byť se mu nevyhnuly ani nepříjemné věci jakou bylo například rozsáhlé znečištění Úhlavy spojené s úhynem ryb v Drnovém potoce v Klatovech.

Jsem rád, že současný výbor dobře funguje a úspěšně navázal na předchozí styl práce. Možná o své práci méně mluvíme a veřejně neprezentujeme každý její detail, o to intenzivněji se však snažíme pracovat ku prospěchu Západočeského územního svazu ČRS a jeho členů. Věřím, že se nám bude dařit i v roce 2020.

K tomu přeji všem západočeským rybářům hodně zdraví, osobní i pracovní pohody a hlavně mnoho příjemných chvil strávených u našich rybářských revírů. Ať se vám všem i nám společně daří!

Petrův zdar!

Ing. Jan Štípek

předseda Zpč. ÚS ČRS