Přihlášení do RIS

Jarní vysazování ryb se blíží ke konci

Jako každé jaro, tak i to letošní jsme pro rybáře zajistili dostatečné množství násad, které byly většinou z produkce MO, ale i od externích dodavatelů. Mimopstruhové revíry se prvních ryb dočkaly již v březnu a pstruhové byly řádně zarybněny před zahájením sezóny. Další zarybnění proběhne 2. května 2017, kdy bude k dispozci pstruh duhový o velikosti 40 – 70 cm.

Největší zastoupení měl v jarním zarybnění kapr, kterého se vysadilo 27309 kg s tím, že cca 5000 kg byli kapři o průměrné váze 6 kg a délce 70 cm. Násady lína byla bylo vysazeno při jarních odlovech 357 kg, „bílé ryby“ 783 kg, amura 370 kg, candáta 50 kg, štiky 1500 kg, pstruha obecného 180 kg, pstruha duhového a sivena 1716 kg.

Dále bylo do revírů Plzeňského kraje vysazeno 34 kg úhořího monté a 19 950 ks jelce tlouště.

Tato čísla jsou pouze informativní, protože stále ještě  probíhá vysazování v rámci místních organizací a další ryby se vysadí do konce měsíce května a poté pak většinou až na podzim. Výjimkou bývají ryby z odlovů na „volné vodě“  a ryby chované na sádkách . 

Všem rybářům přejeme úspěšný lov.

Petrův zdar!