Přihlášení do RIS

Krajské úřady Plzeňského a Karlovarského kraje podpořily činnost Západočeského územního svazu

Stejně jako v předcházejících letech tak i letos podpořily Krajské úřady Plzeňského a Karlovarského kraje formou dotace činnost Českého rybářského svazu, z. s., Západočeského územního svazu v oblasti práce s mládeží a v oblasti ochrany původních druhů ryb. Od Plzeňského kraje jsme získali 150 tisíc korun na akci „První povolenka pro děti zdarma” a od Karlovarského kraje 150 tisíc korun na podporu vysazení reofilních druhů ryb do rybářských revírů v jeho správní působnosti.

 Tímto děkujeme oběma institucím za podporu a věříme, že vzájemná spolupráce bude pokračovat i v nadcházejících letech.