Přihlášení do RIS

AKTUÁLNÍ NFORMACE K TŘICETIDENNÍMU RYBÁŘSKÉMU LÍSTKU

19.1.2017

Jistě jste již zaznamenali informaci o zavedení 30denního rybářského lístku bez nutnosti vykonat zkoušky a získat osvědčení o vykonání zkoušek na první rybářský lístek.  V roce 2016 proběhla médii o tomto rybářském lístku zpráva, kde zaměnili rybářský lístek s povolenkou. A nastala lavina dotazů, jak to vlastně je. 

Dne 19.4.2016 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 123/2016 Sb., která mění některá ustanovení vyhlášky č. 197/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů zavádějící vydávání krátkodobého 30 denního rybářského lístku.

Dosud byl vydáván rybářský lístek obecními úřady pro celé území ČR na dobu 10 let, 3 let nebo 1 roku od jeho vydání.

S účinností od 1. 1. 2017 je obecními úřady vydáván rybářský lístek také na dobu 30 dní od jeho vydání, jeho cena není dosud stanovena, je nutné doplnění zákona o správních poplatcích ( uvažuje se o ceně 200 Kč). V součastnosti, dle informací  z Ministerstva zemědělství ČR, bude 30 denní rybářský lístek vydáván bez poplatku do stanovení správního poplatku za jeho vydání ( předpoklad druhá polovina roku 2017).

Pro vydání tohoto krátkodobého rybářského lístku není třeba prokazovat kvalifikační předpoklady a předkládat o tom osvědčení.

Tento rybářský lístek ovšem neopravňuje k tomu, aby na jeho základě byl následně vydán rybáři dlouhodobý rybářský lístek. K prvnímu dlouhodobému rybářskému lístku bude i nadále třeba předložit osvědčení o získané kvalifikaci.