Přihlášení do RIS

LRU Feeder- 1. kolo divize ZpčÚS 2018 - závod družstev a Krajský pohár ZÚS

 Termín závodů: 17. 6. 2018

Místo závodu : revír 431042 Radbuza 1A , pravý břeh v Plzni „Pod papírnou"  . Výskyt všech ryb cejnového pásma (plotice, podoustev, cejn, cejnek, bolen, kapr, ouklej, okoun, sumec velký, pstruh duhový atd.) Hloubka 2,5 – 4 m, šířka toku 35-45m

Pořadatel závodu: Odbor LRU Feeder
Ředitel závodu: Václav Bárta

Garant závodu: Miroslav Horálek
Hlavní rozhodčí:
Jury: bude ustanovena před začátkem závodu. Dohled: RS Plzeň

Popis závodů:

6. 2018
1. kolo divize ZpčÚS- závod tříčlenných družstev s příslušností k MO ČRS Západočeského územního svazu

1.kolo KP ZpčÚS- závod jednotlivců s příslušností k MO ČRS Západočeského územního svazu

Přihlášení do závodu:
Přihlásit se můžete:

Divize  emailem m.horalek@seznam.cz a to nejpozději do 20.5.2018  startovné 900 Kč zašlete na účet pořadatele u FIO banka č. ú.: 2500340318/2010 nejpozději do 20. 5. 2018

KP ZÚS Startovné: 300,- Kč, za každého jednotlivce splatné v den pořádání závodu. Přihlásit se můžete emailem m.horalek@seznam.cz a to nejpozději do 15. 6. 2017, nebo v den pořádání závodu osobně na místě srazu.

Vybrané startovné bude použito na nákup pohárů pro vítěze. 

Losování:
Losování proběhne v čase, podle časového harmonogramu tak, aby bylo zajištěno pravidlo, že každý ze členů jednoho družstva divize musí sedět v jiném sektoru.

Divize je hodnocena samostatně, jedná se o bodovaný závod pro účastníky.

Losování KP proběhne ihned po losování divize. KP je hodnocen samostatně - nebodovaný závod.

Časový harmonogram závodu:


Neděle 17. 6. 2018

1.Kolo

06:30 - 07:00              Sraz, prezentace
07:00 - 07:30              Oficiální zahájení závodů, losování
07:30 - 08:00              Přesun k sektorům
08:00                           1. signál - začátek přípravy
08:15                          2. signál kontrola krmení
08:00 – 08:25             příprava
08:25                           3. signál – krmení
08:30                          4. signál – začátek závodu
11:25                          5. signál - 5 min. do konce kola
11:30                          6. signál - konec 1. kola závodu
                                    Vážení 

2.Kolo

12:30 - 13:00              Přesun k sektorům
13:00                          1.signál začátek přípravy
13:00 – 13:25             Příprava
13:25                          2.signál-krmení
13:30                          3. signál - začátek 2.kola závodu
16:25                          4. signál - 5 min. do konce kola
16:30                          5. signál - konec 2. kola
16:30                          Vážení
17:30 (cca)                  Vyhlášení výsledků, předání cen vítězům Krajského poháru ZÚS

Pravidla závodu : Závod probíhá podle ustanovení Závodního a Soutěžního řádu sekce LRU feeder, v platném znění pro rok 2018, se zdůrazněnými pasážemi a upřesněním:

Nástrahy, návnady a způsob vnadění.
1. Celkové množství návnad je omezeno na 12l

2. Celkové množství povolených živých návnad a nástrah je omezeno na 1,5 litru na jedno kolo, z toho maximálně 0,5 litru patentky a maximálně 1/8 litru (nejmenší odměrka) velké patentky nad rámec 1,5 litru.
3. Závodníci mohou vnadit při základním vnadění a v průběhu závodu pouze krmítkem max. velikosti dle ZŘ (průměr 5 cm a max délka 7 cm).  Při hrubém krmení sestava nesmí obsahovat koncový návazec s háčkem.
K účasti na závodě jsou nutné následující platné doklady: Platný státní rybářský lístek, legitimace člena ČRS(MRS), Registrační průkaz sportovce s vylepenou známkou pro rok 2018 (platí pro divizní družstva), platná povolenka k rybolovu na revír 431042 Radbuza 1A.

Pořadatel upozorňuje, že každý závodník se zúčastňuje na vlastní nebezpečí a odpovídá za škody jím způsobené a jemu způsobené. Musí dbát na pořádek ve svém okolí. Po skončení závodů je povinen své místo řádně uklidit a to včetně odpadků, lahví a různého dalšího odpadu. Automobily se musí pohybovat pouze po vyježděných cestách a parkovat pouze na místech k tomu určených.