Přihlášení do RIS

Místní kolo Zlaté udice – Holoubkov  2017 

Malí rybáři z Mýta a Holoubkova testovali Holoubkovský rybník

 Rozmary aprílového počasí pořádně brnkaly na nervy pořadatelům MO ČRS Holoubkov, kteří připravovali místní kolo všestranné rybářské soutěže Zlatá udice 2017 pro děti a mládež ze Základních škol z Mýta a Holoubkova.

  První nerudovský problém - „kam s ní „ který museli organizátoři Zlaté udice vyřešit bylo, kde soutěž uspořádat. Jak nám sdělil ředitel soutěže a zároveň vedoucí rybářských kroužků  na těchto školách pan Miroslav Šobáň senior : „ MO ČRS Holoubkov nemá žádný sportovní rybářský revír, kde by mohla z hlediska  rozlohy a kapacitních důvodů tuto soutěž uskutečnit. V loni jsme ji zkoušeli na chovném rybníčku Štěpánek v Mýtě, ale jak ukázaly zkušenosti, bylo zde i po úpravě břehů málo místa,pouze pro 21 dětí. Museli jsme proto, též ač neradi porušit Závodní řád,-“ co se týče vymezení úseků,kde má být šířka stanoviště pro závodníka minimálně 10 metrů.“ My jsme mohli vzhledem k počtu dětí poskytnout pouze 3 metry,což jak se v praxi ukázalo je opravdu málo. Děti si při nahazování přehazovaly udice, nebo při záběru a vylovování ryby se jim vzájemně zamotaly udice.“

   Druhý problém,který jsme museli řešit bylo,mít dostatečný prostor pro další část soutěže a tím  jsou rybolovné techniky. V loni jsme využili prostorů na fotbalovém hřišti Slavoje Mýto,kde bylo i solidní zázemí se sociálním zařízením. Nevíhoda však spočívala v tom, že od rybníka Štěpánek až na stadion Slavoje je vzdálenost okolo 2 km. To znamenalo vyřešit přesun na hřiště, což prodlužovalo časový nárůst v pokračování soutěže.  

    V úvahu pro letošní uspořádání soutěže Zlaté udice,proto připadaly dvě možnosti.  První byla Podmýtský  (dříve Hutnický) rybník,který je vzdálen od hřiště Slavoje pouze 200 metrů, nepatří však Českému rybářskému svazu,ale je ve vlastníctví Lesní a rybářské správy Zbiroh. Jedná se o chovný rybník,proto by se museli s vedením společnosti projednat smluvní podmínky k jeho využití pro tuto jednodenní soutěž.

 Druhá možnost padla na Holoubkovský rybník, který rovněž vlastní společnost  s.r.o.  Výhodou je,že tento rybník sousedí a přímo od břehu navazuje na hasičské cvičiště, které poskytuje  dostatečný prostor pro rozmístění terčů na  rybolovnou techniku. Je zde i srub, který poskytuje solidní zázemí pro vědomostní disciplíny,možnost ozvučení celého prostoru hasičského cvičiště až k lovícím na břehu rybníka. Je zde možnost podávat občersvení.

   Proto, si velmi vážíme vstřícného přístupu pana Pavla Diviše,který má pochopení pro práci s dětmi a mládeží,který nám umožnil tuto soutěž uspořádat na rybníku v Holoubkově.

Vždyť i jeho syn Jan navštěvuje rybářský kroužek. Rovněž poděkování patři vedení obce i sboru dobrovolných hasičů z Holoubkova,kteří nám poskytli pro soutěž prostor hasičského cvičiště i zázemí v přilehlém srubu.

   Letos  se tedy místní kolo soutěže Zlatá udice uskutečnilo 29.4.2017  na Holobkovském rybníku a přilehlém hasičském cvičišti. Prezentovalo se na ní 32 dětí z obou Základních škol. Zájem byl však mnohem větší,ale z hlediska délky břehu rybníka pod cvičištěm,který je 180 metrů by jsme mohli dle Závodního řádu umístnit pouze 18 dětí a to je málo.Proto,jsme přijali kompromis a stanoviště  mezi závodníky jsme zkrátili na 6 metrů,aby jsme zde měli alespoň 30 míst.Rovněž kvůli tomu byla stanovena uzávěrka přijímaných přihlášek do 26.4.2017.

    „Tak jako loni nám dělalo starosti počasí, do pátku navečer pršelo a padal sníh s deštěm,takže jsme nemohli vytýčit místa pro terče „– sdělil nám ředitel soutěže. Dětem bylo doporučeno připravit se na mokrou variantu, teple se obléci vzít si holínky a pláštěnky. My jsme jim připravili várnici s teplým čajem a tatranky. Přáli jsme si „nebudeli pršet - nezmoknem !!! „  Asi to uslyšel nahoře svatý Petr patron rybářů a nedopustil, aby malé děti 3 hodiny trpěly v dešti při  lovu ryb.

    Za svitu ranního slunce se v sobotu  scházely hloučky děti ověnčeni rybářskou výbavou v doprovodu svých rodičů k Holoubkovskému rybníku.

Některé děti doprovázeli dědečkové,kteří byli zvědaví jak to jejich vnoučatům při lovu ryb půjde. Po prezentaci, vylosování míst a nezbytných pokynů od pořadatelů o průběhu vlastní soutěže se závodníci odebrali k rybníku na svá stanoviště. Po zaznění klaksónu začalo tříhodinové zápolení v první disciplíně, lovu ryb na udici – plavané. Lovná místa byla rozdělena na 4 sektory, za které zodpovídali čtyři rozhodčí. Byl to doslova adrenalin sledovat jak malí rybáři zápolí s ulovenou rybou.Ulovené ryby po změření a zapsání rozhodčími,děti pouštěly zpět do vody.Celkově bylo uloveno 138 kusů ryb. Převážně karasů stříbřitých,potom následovali perlíni,okouni a největší a nejkrásnější chycenou rybou byl lín 41cm. Porota po sečtení ulovených ryb jednotlivými soutěžícími provedla vyhlášení výsledků a nejlepším v jednotlivých kategoriích předala medaile, diplomy a ceny. Odměny dostaly všechny děti, které se soutěže zúčastnily.

  Nejlepší v této první soutěžní disciplíně  v lovu ryb udicí ze 17 starších žáků byl Ondřej Hrách,druhé místo obsadil Richard Chvála, třetí byl Roman Špaček. V kategorii  13 mladších žáků byla nejlepší Adélka Humlová,druhý byl Ondřej Bechyně, třetí byl Jakub Černý.

   Po zkončení této první disciplíny došlo na občerstvení kdy se všichni posilnili opečenými špekáčky, aby měli dostatek sil na technické a vědomostní disciplíny. Soutěžící poté byli rozděleni do čtyř skupin,dvě házeli na terče, jedna do dálky a poslední šla prokazovat své vědomosti ze znalosti 15 druhů ryb,10 druhů rostlin a 10 druhů živočichů žijících u vody. Na závěr vyplňovaly všeobecný test s 25 otázkami o rybářství. Soutěžící se postupně prostřídaly na všech pracovištích.Po té  byly sečteny umístění ze všech třech disciplín a vyhlášeny celkové výsledky.

  Nejlepším v kategorii starších žáků a zároveň celkovým vítězem Zlaté udice 2017 se stal  Richard Chvála,na druhém místě se umístil Ondřej Hrách, na třetím byl Roman Gregor. Z mladších žáků byl nejlepší Ondřej Bechyně,druhý byl Jakub Černý a nejlepší žákyní se stala Žaneta Budilová.

Vítězové obdrželli rybářské  trofeje,medaile,diplomy a hodnotné ceny (rybářské pruty,podběráky, vezírky,vlasce).Diplomy za účast  a drobné rybářské načíní též obdrželi všichni účastníci soutěže Zlaté udice. Poděkování, proto patří sponzorům této akce,kteří ji dotovali rybářskými cenami.Jedná se o prodejny rybářských potřeb: „U Habakuka z Rokycan Martina Hrdého a Rybářské potřeby  Romana Špačka v Mýtě.  Soutěž také podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Poděkování patří též patronům této akce Obecnímu úřadu a Sboru dobrovolných hasičů Holoubkov za poskytnuté zázemí. Absolutní uznání patří organizačnímu štabu této soutěže tvořeného z funkcionářů výboru  MO ČRS Holoubkov, kteří přípravě věnovali svůj volný čas a  v den závodu celou 12 hodinnovou pracovní směnu zdarma ve prospěch dětí.

Jak řekl ředitel soutěže panŠobáň :

„ je to dobrá investice do dětí – jak nyní zasejeme, tak budeme v budoucnu sklízet „ !!!

Poděkování patří též rodičům, kteří své děti vedou a podporují ve sportu a  v zájmové činnosti,tedy i k rybaření. Za  pár dnů 13.5.2017 se koná okresní kolo soutěže Zlatá udice v Dobřívě. Nám proto nezbývá než popřát 6 nejlepším žákům, aby co nejlépe reprezentovaly svoji školu,obec,město i organizaci, která je do soutěže vyslala.

  Za organiční výbor ředitel soutěže

  Miroslav  Šobáň