Přihlášení do RIS

ČRS, z.s., MO Plzeň 1 zaznamenala velmi úspěšný odchov rychlené štiky

Místní organizace Plzeň 1 se již několik let zaměřuje na chov rychlených štik, tj. štik o velikosti cca 3,5 – 14 cm. Letošní rok předčil očekávání a ve třech rybnících o celkové výměře 0,67 ha bylo sloveno 20 551 ks rychlené štiky o pr. velikosti 8 cm. Studené jarní počasí posunulo výlov štik o jeden týden, ale ani to, jak se nakonec ukázalo, nemělo negativní dopad na výsledek. 

Dalším úspěchem se mohou pochlubit místní organizace Radnice, Chrást, Dobřany, Plasy a Aš, kde se podařilo odchovat celkem 17 940 ks rychlené štiky. 

Organizace, které se zabývají odchovem rychlené štiky, vysazují váčkovou štiku do předem připravených rybníků a dle potravní nabídky a začínajícího kanibalismu, ji loví za 2–6 týdnů. Některé organizace vysazují váčkovou štiku přímo do chovných rybníků k obsádce kapra a loví ji na podzim jako roční ve velikostech od 15 do 45 cm. Růst štik je přímo ovlivněn potravní nabídkou a v případě ideálních podmínek dosáhnou během 6 měsíců velikosti 50 cm.