Přihlášení do RIS

Návrh na prodloužení doby lovu na MP rybářských revírech; co jste o něm možná nevěděli

Převzali jsme z www.rybsvaz.cz

Jak jsme již informovali, podal Český rybářský svaz Ministerstvu zemědělství ČR návrh na změny denních dob lovu ryb na mimopstruhových rybářských revírech:  od dubna do září 4 až 24 hodin, od října do března od 5 do 22 hodin.Smyslem  návrhu je redukovat dosud platné čtyři denní doby lovu ryb na MP revírech na dvě (letní a zimní) a hlavně rozšířit časový prostor pro rybolov členům, kteří jsou během dne pracovně vytíženi a současné doby lovu jim neumožňují zajít po práci na ryby.

(Pro doplnění: uvedený návrh na změnu denních dob lovu spatřil světlo světa již 11. ledna letošního roku na hospodářském oddělení Rady ČRS, následně byl předložen předsedou hospodářského odboru Rady ČRS k projednání tomuto odboru, který jej doporučil postoupit Radě ČRS. Ta jej bez dlouhých diskusí akceptovala a uložila zaslat MZe ČR návrh na změnu § 12 odst. 2 vyhlášky č. 197/2004 Sb., kterou se provádí zákon o rybářství).

V minulých dnech se objevil podobný návrh na změnu denních dob lovu prezentovaný rybářem Jakubem Vágnerem. Rozdíl je v tom, že denní doba lovu ryb na MP revírech v rozsahu  4 – 24 hodin by platila po celý rok,ovšem uživatel rybářského revíru by měl možnost ji změnit. U tohoto návrhu není až tak podstatné samotné vymezení denní doby lovu (z poloviny vychází z  návrhu ČRS), jako problematická kompetence uživatele rybářského revíru zvolit její vlastní úpravu. Jak by to vypadalo v praxi? Budu-li hovořit jen za ČRS, tak uživatelem revírů je 7 územních svazů, dále Rada a také 103 místních organizací působících v rámci Středočeského ÚS ČRS, plus některé další MO. To znamená, že nejméně 111 uživatelů rybářských revírů z řad organizačních jednotek ČRS by si mohlo stanovit pro své revíry odlišnou denní dobu lovu ryb. A jen zcela naivní člověk si může myslet, že by tato lákavá možnost zůstala nevyužita. Kolik různých alternativ a variant se nabízí. A důsledek pro rybáře? Před návštěvou revíru pečlivě prostudovat, jaká denní doba lovu na něm platí, protože co uživatel revíru, to jiné řešení. Někde by se v zimě končilo o půlnoci, jinde třeba v 18 hodin, 19 hodin, atd., atd.  Tohle přece nechceme. Potom se nabízí otázka, proč vůbec uvádět denní dobu lovu ve vyhlášce a rovnou neponechat její stanovení pouze na uživateli revíru (když by měl mít možnost úpravy). Výsledek bude v obou případech úplně stejný: rozdíly mezi revíry jednotlivých uživatelů, chaos pro rybáře.

Přesně toho Český rybářský svaz nechtěl docílit. Cílem je pravidla zjednodušovat, zpřehlednit a nastavit stejné podmínky všem rybářům. Český rybářský svaz proto předložil MZe promyšlený, jednoduchý a srozumitelný návrh závazných denních dob lovu ryb garantující platnost na všech mimopstruhových revírech (nejen ve správě ČRS), návrh vstřícný k rybářům z hlediska velmi výrazného rozšíření prostoru pro rybolov.

S výjimkami na 24 hodinový rybolov se samozřejmě počítá a do budoucna je trend počet revírů v tomto režimu přiměřeně rozšiřovat. Je také nutné dodat, že podle návrhu pana Vágnera by mohl uživatel revíru dobu lovu v rámci daného časového rozmezí zpřísnit, ale nemohl by ji prodloužit - návrh by tedy rozhodně nevedl k rozšíření počtu revírů s nonstop rybolovem.

Jan Štípek, jednatel ČRS