Přihlášení do RIS

Navrhovaný kandidát Západočeského územního svazu na předsedu Českého rybářského svazu

PhDr. Mgr. Karel Mach, MSc., MBA

Věk:   51 let

Stav / děti:  ženatý  - 2 děti synové 31 let, druhý zahynul při dopravní nehodě

 

Pokud budeme i v budoucnu chtít udržet jednotu a celistvost Českého rybářského svazu, bude potřeba se vrátit až ke kořenům samotného spolkového života. Zde základním atributem rozhodovacího procesu na všech stupních řízení vždy bylo respektování většinového názoru demokraticky zvolených zástupců vyjadřujících názorovou hladinu členské základny.

Jednotlivé územní svazy již dnes mají dostatečnou autonomii na to, aby si vlastní spolkovou činnost dle místních podmínek a požadavků členů mohly sami řídit a upravovat, avšak za předpokladu dodržení legislativních norem a předpisů obecné nebo svazové úrovně. Zástupci územních svazů v radě ČRS jsou pak odpovědní za prezentaci těchto názorů v ústředním orgánu. Není potřeba se bát rozmanitosti a různorodosti názorů, spíše se snažme hledat kompromisní řešení, která budou ku prospěchu většině členů celého svazu. A zde spatřuji náš současný největší problém. Lze jej charakterizovat jako nerespektování daných rozhodovacích postupů. Není ostuda být při podání návrhu na jakoukoliv systémovou změnu přehlasován, pokud jsem svými argumenty většinu členů Rady ČRS nepřesvědčil. Je však umění přijmout většinový názor ostatních a následně jej také respektovat. A to je to, co nám opravdu chybí a zároveň ohrožuje celistvost našeho svazu.

V případě že dostanu důvěru členské základny a budu zvolen předsedou Českého rybářského svazu, mohu Vám slíbit, že výkon funkce budu po celé volební období vnímat jako veřejnou službu ve prospěch všech členů našeho svazu.

                Děkuji kolegům za velmi silný mandát, který byl mojí kandidatuře vysloven územní konferencí Západočeského svazu. 

Kariéra v ČRS: 

 

2011 - doposud  

Člen výboru ZčÚS, vedoucí sportovních odborů a mládeže při ZÚS, člen ORT

při Radě ČRS.

1999 - doposud          

Předseda MO ČRS Plzeň 2, vedoucí odboru RT v MO.

1978 - 1998

Člen MO ČRS Plzeň, od 14 let člen juniorské a následně i seniorské

reprezentace Československé republiky v rybolovné technice.

Vzdělání:

 

2017 -  doposud

Vysoká škola regionálního rozvoje Praha s. r. o, Fakulta regionálního rozvoje.

Magisterský studijní obor - Management rozvoje měst a regionů. (2. Ročník Ing.)

2015 - 2017                 

Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo, Fakulta veřejné politiky a veřejné správy. Rigorózní zkouška

2011 - 2014   

Nottingham Trend university, Brno International Business School a.s., MSC in Management Studies 

2011 - 2014   

Nottingham Trend university, Brno International Business School a.s., MBA Senior Executive .

2006 - 2009 

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s. r. o, Fakulta speciální pedagogiky. Magisterský studijní obor Speciální pedagogika.

2006 - 2009 

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s. r. o, Fakulta speciální pedagogiky. Bakalářský studijní obor Speciální pedagogika - vychovatelství.

Profesní kariéra:  

 

1992 - doposud

Statutární město Plzeň - Městská policie, od řadového strážníka až po pozici

velitele Městské policie Plzeň.

1984 - 1992

Škoda koncern Plzeň,  soustružník - karuselář.