Přihlášení do RIS

Nový rybářský revír Západočeského územního svazu!

Dne 9. 9. 2019 vydal Krajský úřad Karlovarského kraje rozhodnutí č. j.: KK/3981/ZZ/19-7 o povolení výkonu rybářského práva na rybářském revíru Lesík, č. 05 431 133. Výkon rybářského práva je povolen na dobu deseti let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Po dlouhé době se tak podařilo zajistit další zajímavý rybářský revír v Karlovarském kraji. Nový rybářský revír o rozloze 10 ha se nachází v k. ú. Lesík. Zarybňovací plán pro rybářský revír Lesík byl stanoven ve výši 2500 kusů dvouletého kapra, 400 kusů dvouletého lína, 1000 kusů roční štiky, 500 kusů ročního candáta a 2000 kusů dvouleté bílé ryby. Rybářský revír Lesík bude zarybněn v nejbližší době místní organizací Božičany, která byla pověřena hospodařením na tomto rybářském revíru. Po nabytí právní moci výše uvedeného rozhodnutí bude možné tento revír otevřít pro rybáře.

Zahájení rybolovu na rybářském revíru Lesík, č. 05 431 133 bude v sobotu 5. 10. 2019, od 5 hodin.

Upozorňujeme zároveň všechny rybáře, že na rybářském revíru Lesík lze lovit ryby s platnou celosvazovou nebo západočeskou územní povolenkou, dle platného Rybářského řádu a Bližších podmínek výkonu rybářského práva ČRS z. s., Zpč. ÚS.