Přihlášení do RIS

Odlov ryb z Drnového potoka a z řeky Úhlavy

Dne 16. 10. 2019 se uskutečnil odlov ryb el. agregátem z Drnového potoka a z řeky Úhlavy. Důvodem tohoto odlovu byl nedávný únik přípravku na impregnaci dřeva z výrobního areálu firmy na zpracování dřeva v Klatovech. Odlovené ryby byly předány pracovišti Státní veterinární správy v Klatovech, která zajistí jejich rozbor prostřednictvím Státního veterinárního ústavu v Praze. Odloveny byly následující druhy ryb: jelec tloušť, jelec proudník, hrouzek obecný, plotice obecná, mřenka mramorovaná, pstruh obecný, štika obecná, úhoř říční a okoun říční. Výsledkem rozboru by měly být bližší informace, které prokáží či vyvrátí možnost vlivu konzumace ryb ze znečištěných revírů na lidské zdraví.

O výsledku rozborů vás budeme informovat na našich internetových stránkách: www.crsplzen.cz.