Přihlášení do RIS

Ohlédnutí předsedy za rokem 2022 …..

Vážené rybářky, vážení rybáři, přátelé Petrova cechu,

 na přelomu roku dovolte ohlédnutí za činností Českého rybářského svazu, Západočeského územního svazu v uplynulých měsících.  Rok 2022 přinesl i nám, rybářům, různá úskalí, doznívajícím covidovým obdobím počínaje a nebývalou inflací konče. Se vším jsme se museli vypořádat a svazová činnost byla v plném rozsahu zajištěna. Ostatně, je to nejen naší povinností, ale zavazuje nás k tomu i historické dědictví - spolkové rybářství překonalo za svoji 140 letou existenci mnohem dramatičtější období. Svazové aktivity byly v uplynulém roce bohaté, zmíním jen ty nejdůležitější.

stipek_x.jpg

Členské schůze, územní konference, Republikový sněm – po dvouleté koronavirové pauze se v roce 2022 opět mohla konat všechna důležitá svazová zasedání, počínaje členskými schůzemi a konče sněmem ČRS. Členské schůze, jako vrcholné orgány MO ČRS, proběhly v obvyklých jarních termínech, bohužel za malé (v průměru sotva desetiprocentní) účasti členů. Je to škoda - pokud členové nepřijdou, připravují se o své základní právo zasáhnout do života MO a ovlivnit její činnost. Na sociálních sítích poté již nic nevyřeší. Členské schůze byly v roce 2022 volební, volby (na další čtyřleté období) se konaly i na úrovni územních svazů. Republikový sněm ČRS pak zvolil předsedu Svazu.  

Územní konference proběhla 25. května 2022 a zvolila 13 členů výboru územního svazu. Je pro mě velkým závazkem, že jsem byl prakticky jednomyslnou volbou delegátů potvrzen do funkce předsedy Západočeského územního svazu ČRS i pro své druhé volební období.

Republikový sněm se sešel 24. září 2022 a předsedou Českého rybářského svazu zvolil s velmi silným mandátem již podruhé Karla Macha, místopředsedu Zpč. ÚS ČRS.

Fakt, že nepřetržitě od roku 2010, tedy již ve čtvrtém volebním období, vede Český rybářský svaz na postu předsedy zástupce Západočeského územního svazu ČRS, svědčí o dobrém postavení našeho územního svazu v hierarchii ČRS. Vážíme si toho o to více, že jsme co do počtu členů druhým nejmenším územním svazem.

 

Členská základna – územní svaz aktuálně eviduje celkem 32484 členů v 54 místních organizacích (máme o jednu organizaci méně – MO ČRS Nejdek nezvolila výbor a nehodlá vykonávat žádnou činnost, proto územní svaz rozhodl o jejím zániku pro nefunkčnost, nyní probíhá likvidace). Oproti očekávání došlo i v roce 2022 k nárůstu o 368 členů. Jsme rádi, že i v této nelehké době zájem o rybařinu neklesá.

 

Rybářské revíry a jejich zarybnění – výměrou rybářských revírů patříme rovněž k menším územním svazům, nemáme k dispozici velké řeky, jako je Labe či Vltava a rozlehlé přehrady typu Lipno, Orlík nebo Slapy. Zarybnění revírů však věnujeme velkou péči, což nejlépe dokazují statistiky úlovků, které nás řadí v poměru k výměře revírů na lepší průměr všech územních svazů. A chcete-li konkrétní revíry s nadprůměrnými výlovky, tak Mže 4 – ÚN Hracholusky byla v roce 2021 na sedmém místě mezi téměř 1400 rybářskými revíry ČRS co do celkové hmotnosti úlovků i úlovků kapra, na třetím místě z hlediska úlovků cejna, na čtvrtém místě u štiky a úhoře a na desátém místě u okouna. Zajeďte se na Hracholusky přesvědčit sami, stojí to za to!

A nezapomeňte, že na územní povolenku Zpč. ÚS ČRS je možné lovit až do 10. ledna následujícího roku.

V top desítce všech revírů ČRS podle úlovků jednotlivých druhů ryb se ze západočeských vod objevují i další, například Radbuza 1B – ÚN České údolí (Litice) s výbornými úlovky sumce (o průměrné kusové hmotnosti přes 13 kg), candáta, ale i cejna, dále Odrava 1 – ÚN Jesenice s nadstandardní šancí na ulovení okouna, candáta, štiky a bolena. A řada jiných …. stačí se podívat, úlovky jsou uvedeny u každého pstruhového i mimopstruhového revíru na tomto webu. 

Zarybnění rybářských revírů – do rybářských revírů (3400 ha mimopstruhových a 500 ha pstruhových) v platnosti západočeské územní povolenky byly v roce 2022 vysazeny ryby v hodnotě přes 23,5 mil. Kč, což je meziročně o cca 2 mil. Kč více. Pozornost byla soustředěna zejména na vysazování dravých a reofilních druhů ryb – konkrétně přišlo do vody 94 tisíc kusů candáta, 72 tisíc kusů štiky, ale i 74 tisíc okounů, 220 tisíc kusů jelce jesena, 131 tisíc ostroretek, 175 tisíc podouství a také 35 tisíc mníků. Částkou 150 tis. Kč přispívá každoročně na vysazení reofilních druhů Krajský úřad Karlovarského kraje. Děkujeme!

Chov ryb – na rozdíl od většiny ostatních územních svazů jsou místní organizace našeho územního svazu významnými producenty ryb pro zarybnění rybářských revírů. Rybníkářsky totiž hospodaří na více jak 500 ha chovných rybníků, proto zajišťují zhruba tři čtvrtiny celkového objemu zarybnění revírů. Rok 2022 byl chovatelsky průměrný, udržet stávající produkci chovných rybníků bude však stále obtížnější, už jen s ohledem na rostoucí škody na rybách působené rybožravými predátory, v poslední době zejména expandující vydrou říční.

Rybářská mládež – těší nás, že se řady mladých rybářů do 15 let (je jich 3904) rozšířily v roce 2022 o dalších 138 dětí a pokračoval tak růstový trend této kategorie nejmladších členů ČRS. Stále platí, že územní svaz umožňuje dětem do 15 let získat první povolenku zdarma. Poděkování za dlouhodobou subvenci této akce ve výši 150 tis. Kč ročně patří Krajskému úřadu Plzeňského kraje. Územní svaz poskytuje odboru mládeže stejnou částku nad rámec rozpočtu na podporu činnosti nejlepších kroužků rybářské mládeže a dětských sportovních aktivit.

Rybářské přestupky – od počátku roku 2022 nabyly účinnosti dva základní svazové přepisy – Stanovy a Jednací řád ČRS. Přinesly, mimo jiné, i zásadní změnu kárného řízení vedeného proti členům ČRS za porušení pravidel rybolovu. Rybářské přestupky proto již neřešily na svazové úrovni dozorčí komise místních organizací, ale nově příkazce, případně kárný senát územního svazu. Dosavadní zkušenosti s touto změnou jsou v Západočeském územním svazu vesměs pozitivní - řízení je rychlé a všem rybářům - přestupcům, se měří podle stejného metru, jednotného sazebníku.  Během roku bylo příkazcem nebo kárným senátem územního svazu řešeno cca 200 rybářských přestupků. S kárným řízením mělo tedy osobní zkušenost jen necelé procento členů. I ti se však mohli postihu vyhnout, stačilo málo: dodržovat rybářský řád. A ten není v případě západočeských revírů nijak složitý. V Bližších podmínkách výkonu rybářského práva pro revíry Zpč.ÚS ČRS je totiž jen minimum úprav od standardních pravidel rybolovu, protože nechceme rybářům komplikovat lov zbytečnými výjimkami, často postrádajícími odborné zdůvodnění.

O ochranu rybářských revírů územního svazu se stará 6 členů profesionální rybářské stráže (profi RS jsme již před lety zavedli jako jeden z prvních územních svazů), kteří dohlíží nejen na dodržování rybářského řádu lovícími, ale také provádí kontrolu revírů (predátoři, minimální zůstatkové průtoky u vodních děl, apod.) a rovněž dozor při vysazení ryb do rybářských revírů.   

Informační systém LIPAN versus Rybářský informační systém (RIS) – v rámci ČRS dosud unikátní informační systém LIPAN, vyvinutý Západočeským územním svazem pro místní organizace, a následně používaný také Jihočeským a Severočeským ÚS ČRS, je po 12 letech provozu za zenitem své životnosti. Na základě usnesení Republikového sněmu ČRS se proto intenzivně pracuje na novém jednotném informačním systému pod názvem RIS, jehož použití bude závazné pro všechny organizační jednotky ČRS. Ostrý start RIS je plánován na podzim roku 2023, povolenky a členské známky pro rok 2024 by tedy měly vydávat všechny MO ČRS v novém systému. Ten postupně přinese zcela jiný komfort i členům Českého rybářského svazu. Rybářský informační systém- shrnutí nejdůležitějších informací.

Rok 2022 jsme v Západočeském územním svazu ČRS i přes komplikované podmínky zvládli. Inflační nálož však přinesla i některá těžká rozhodnutí, týkající se plateb členů. Od roku 2023 byl na základě usnesení XIX. Republikového sněmu ČRS zvýšen členský příspěvek (o 200 Kč u dospělých, 100 Kč u mládeže a 50 Kč u dětí), územní svaz byl nucen zvýšit i ceny povolenek (o 200 Kč roční mimopstruhovou i pstruhovou). Jde o nepopulární kroky, které však byly nezbytné pro udržení finanční stability ČRS, zachování úrovně zarybnění revírů, pokrytí nákladů na správu organizačních jednotek a na ostatní spolkové aktivity.

Závěrem dovolte, abych poděkoval za práci vykonanou v roce 2022 ve prospěch spolkového rybářství funkcionářům místních organizací i územního svazu, rovněž pracovníkům sekretariátu územního svazu a dalším členům ČRS, kteří věnují svůj čas péči o chovné rybníky, líhně či vedou kroužky mládeže. Jim, i všem západočeským rybářům přeji klidné prožití konce letošního roku, vše dobré do roku 2023, zdraví a pohodu u vody.  

Ať se daří v roce 2023!

 Jan Štípek, předseda Českého rybářského svazu, Západočeského územního svazu


Chcete  si přečíst další aktualitu nebo jít na úvodní stránku?

Chcete nám zanechat vzkaz nebo máte něco o čem by měli vědět i ostatní? Napište nám.

Dodatek_Zpč.ÚS_2024.png

Dodatek 2024

Více

Akce_prvni_povolenka_zdarma_2020.png

První povolenka pro děti zdarma

Již od roku 2014 podporuje Západočeský územní svaz ČRS zájem dětí o rybaření poskytnutím první povolenky k lovu ryb zdarma. Tato akce pokračuje i v roce 2024.

Více

Rybářský řád 2023 - 2024 Zpč. ÚS.PNG

Rybářský řád a soupis rybářských revírů 2023-2024

Více