Přihlášení do RIS

Omezení rybolovu na revíru 431 063 Třemošenka 2

Ve dnech 7.9. 2018 v době od 16 do 20 hod a 8.9.2018  v době  od  09 do 16 hod.se konají  na  schválené  brokové myslivecké střelnici v Trnové, v severozápadní části  za rybníkem Hamr  střelby  na asfaltové terče   -  holuby .  V době střeleb  je  vstup všech  osob, včetně rybářů do přiléhajícího prostoru k rybníku z  travního porostu – luk v zájmu jejich  bezpečnosti Z A K Á Z Á N.

Místo je  označeno  informačními cedulemi na přístupových cestách a nad střelnicí v době  střeleb  visí červený prapor, informace je zveřejněna v platném rybářském řádu a její dodržování kontrolováno rybářskou stráží.

Dočasné  omezení  jsme projednali s vedením Územního rybářského  svazu  v  Plzni a  odpovědnými  zaměstnanci odboru  Životního prostředí   KÚ Plzeňského kraje.

Omlouváme se Vám  tímto za dočasné omezení Vašeho výkonu rybářského práva a děkujeme za pochopení. Omezení je dáno společným zájmem  ochrany  zdraví a  bezpečnosti  osob  v daném úseku.

Za myslivecký  Myslivecký   spolek Trnová z.s.

          Mgr. Josef Kraus   předseda MS