Omezení rybolovu na revíru 431 063 Třemošenka 2 (Hamr)

Informace pro rybáře  provádějící  lov ryb na rybníku Hamr v Trnové, revír 431063 Třemošenka 2.

Ve dnech 31.5 (pátek ) 2019  v době  od 16 do 20 hod a 1.6. ( sobota) 2019  v době  od  09    do 17  hod. se konají  na  schválené  brokové myslivecké střelnici v Trnové, v severozápadní části  za rybníkem Hamr  střelby  na asfaltové terče   -  holuby . 

V době střeleb  je  vstup všech  osob Z A K Á Z Á N, včetně rybářů, do přiléhajícího prostoru k rybníku z  travního porostu – luk v zájmu jejich  bezpečnosti.

Místo je  označeno  informačními cedulemi na přístupových cestách a nad střelnicí v době  střeleb  visí červený prapor, informace je zveřejněna v platném rybářském řádu a její dodržování kontrolováno rybářskou stráží.

Dočasné  omezení  jsme projednali s vedením Územního rybářského  svazu  v  Plzni a  odpovědnými  zaměstnanci odboru  Životního prostředí   KÚ Plzeňského kraje. Omlouváme se Vám  tímto za dočasné omezení Vašeho výkonu rybářského práva a děkujeme za pochopení. Omezení je dáno společným zájmem  ochrany  zdraví a  bezpečnosti  osob,  zejména rybářů v daném úseku.

Za myslivecký Myslivecký spolek Trnová z.s.

          Mgr. Josef Kraus   předseda